Визнане наукове керівництво літературознавця

  27 вересня 2019 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.39 із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора (кандидата) філологічних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся успішний захист дисертації старшого викладача Маріупольського державного університету Волік Наталії Анатоліївни на тему «Динаміка жанрів елегії та урочистої оди в російській літературі XVIII століття: аспект риторичного дискурсу», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.02 – російська література. Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства Бердянського державного педагогічного університету Зарва Вікторія Анатоліївна.

Члени спецради одноголосно відзначили високий і ґрунтовний рівень дослідження, актуальність теми, беззаперечну наукову новизну. Риторика та різновиди дискурсу є предметом наукових розвідок багатьох дисциплін, а саме, риторики, лінгвістики, філософії, культурології, семіотики, а також літературознавства. Дослідження динаміки ліричних жанрів елегії та урочистої оди ХVІІІ століття у творчості Феофана Прокоповича, М. Ломоносова, В. Тредіаковського, О. Сумарокова, М. Карамзіна, Г. Державіна крізь призму риторичного дискурсу спонукало дисертантку до використання сучасних методик та технологій дискурсивного та риторичного аналізу.

Валентина Школа, доцент кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print