Взаємодія викладачів катедри початкової освіти зі стейкхолдерами

Робота, проведена викладачами катедри початкової освіти зі стейкхолдерами (роботодавцями) протягом 2020-2021 н. р. передбачала ряд зустрічей як на платформі ZOOM, так і особисте спілкування на базі ЗЗСО.

Серед стейкхолдерів є і директори шкіл з багаторічним досвідом (Валентина Сергієнко (Бердянська гімназія №1), Валентина Кідалова (ЗЗСО №20), і молоді управлінці (Наталя Данилова (Бердянська багатопрофільна гімназія №2), Марія Крячко (Бердянський приватний НВК «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад I ступеня «Капітошка»)). Спільна робота над вдосконаленням ОПП Початкова освіта (ОС бакалавр, магістр), аналіз та внесення коректив до навчальних планів підготовки майбутнього вчителя початкової школи мають досить важливі результати у моделюванні портрета конкурентспроможного першого вчителя, який здатний успішно реалізувати процеси модернізації НУШ.

Оскільки реформування НУШ на місцях дещо залишило поза увагою професійну підготовку до цього процесу майбутніх учителів початкової школи, тому співпраця зі стейкхолдерами з цього питання є досить плідною та надає можливість скоординувати спільний процес професійного зростання першого вчителя.

Так, стейкхолдери були ознайомленні із наказом МОН № 357 від 23 березня 2021 року «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 013 «Початкова освіта» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Серед розробників зазначеного стандарту була декан ФППОМ, докторка педагогічних наук, професорка Людмила Коваль, представниця наукової школи Олександри Савченко, яка представила концепцію стандартотворення в нових умовах модернізації сучасної освіти. Стейкхолдерам було наголошено, що стандарт розглянуто Федерацією роботодавців України, тому перелік компетентностей випускника, нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти ОС бакалавр є закріплений на законодавчому рівні і відповідно до його змісту буде здійснюватися підготовка фахівця. Разом з тим, наголосила декан, готується ще й стандарт вищої освіти за спеціальністю 013 «Початкова освіта» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, який зараз обговорюється також із Федерацією роботодавців України.

Спільна діяльність із стейкхолдерами представлена й науково-методичному рівні. Так, в межах IV Всеукраїнської науково-методичної конференції «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти» (16 вересня 2020 р.), яку проводила катедра початкової освіти, обговорювалися перспективи та напрямки підвищення ефективності процесу професійної підготовки першого вчителя в сучасних реаліях із врахуванням регіонального аспекту, особливостей вимог стейкхолдерів.

Працюючи на курсах підвищення кваліфікації вчителів, серед яких є і директори ЗЗСО, що також працюють в початковій школі, представлялися питання проєкту «Навчаємось разом». Він складається з трьох ключових кластерів, які відповідають основним потребам реалізації концепції «Нова українська школа»: підготовка вчителів початкової школи (1-4 класи) на основі компетентнісно-орієнтованого підходу; популяризація освіти, підвищення рівня сприйняття суспільством важливості освіти та необхідності її реформування; покращення освітнього середовища. Ці позиції також враховуються при підготовці майбутніх учителів початкової школи.

Також слід додати, що на прохання стейкхолдерів, у навчальні плани підготовки ОС магістр було включену навчальну дисципліну «Діяльнісний підхід в початковій школі на основі Лего». А викладачка курсу доцентка Катерина Степанюк бере участь в проєкті ЗВО, які впроваджуватимуть спецкурси «Навчання через гру», «Діяльнісний підхід у початковій школі» для підготовки педагогічних працівників початкової школи, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між МОН України та LEGO Foundation. Таким чином, спільними зусиллями здійснюється процес професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до нових вимог НУШ.

За матеріалами катедри початкової освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print