Якісна освітня програма – запорука підготовки кваліфікованих фахівців

29 вересня відбувся перший Всеукраїнський науково-практичний семінар-практикум «Гарант освітньої програми: актуальні проблеми сьогодення в контексті розвитку спеціальності 024 Хореографія». У заході, ініційованому представниками експертного середовища оцінювання освітніх програм і галузевою експертною радою з галузі 02 Культура і мистецтво, узяли участь усі, кого цікавить проблема якості освітніх програм: гаранти освітніх програм, стейкхолдери і практики (керівники танцювальних колективів, гуртків і центрів творчості), науково-педагогічні працівники закладів вищої, передвищої та середньої освіти з усіх регіонів України.

Організаторами заходу виступив Львівський національний університет імені Івана Франка за участі Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, представницею якого виступила заступниця голови Національного агентства Олена Єременко. У своєму виступі вона розповіла про роль гаранта у формуванні освітньої програми, продемонструвала результати попередніх акредитацій ОП за спеціальністю 024 Хореографія, кроки формування ОП, визначення мети, очікуваних результатів навчання і важливих етапів у проходження процедури акредитації.

На пленарному засіданні виступили багато представників ЗВО України, які готують здобувачів вищої освіти за спеціальністю 024 Хореографія. Тематика виступів охопила найактуальніші питання підготовки удосконалення освітніх програм за спеціальністю 024 Хореографія, зокрема шляхи вдосконалення та перспективи розвитку якісної вищої освіти; особливості регіонального контексту освітніх програм; інноваційні підходи щодо підготовки фахівців; упровадження стандартів вищої освіти.

Досвід Бердянського державного педагогічного університету з позиції урахування особливостей регіонального контексту під час проєктування та розробки освітніх програм за спеціальністю 024 Хореографія було розкрито в доповіді завідувачки кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін Олени Мартиненко, яка є гарантом освітньо-професійної програми «Хореографія. Фітнес».

Під час виступів поважних спікерів науково-практичного семінару (Л. Андрощук, О. Плахотнюк, Т. Відмідь, О. Реброва) на адресу Бердянського державного педагогічного університету прозвучало багато добрих слів щодо якісної підготовки висококваліфікованих фахівців.

Наприкінці заходу було підведено підсумки і визначено декілька актуальних тем для подальшого обговорення. Сподіваємося, що у наступному році організаторами ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару-практикуму виступить Бердянський державний педагогічний університет.

За матеріалами кафедри теорії

та методики навчання мистецьких дисциплін


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print