Зустріч гаранта освітньо-професійної програми «Середня освіта (англійська мова і література)» зі здобувачами вищої освіти

30 вересня відбулася зустріч гаранта освітньо-професійної програми «Середня освіта (англійська мова і література)» (скорочений термін навчання), кандидата філологічних наук, доцента Богдани Салюк зі здобувачами вищої освіти, які навчаються за цією програмою.

Під час заходу студенти мали можливість отримати вичерпну інформацію про програму, зокрема, про обсяг і перелік обов’язкових і вибіркових компонентів, їх структурно-логічний взаємозв’язок, оцінювання, ресурсне забезпечення. Гарант наголосила, що фокусом освітньо-професійної програми є її методична складова, спрямована на формування фахових компетентностей вчителя англійської мови і зарубіжної літератури та досягнення відповідних програмних результатів навчання, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю. Водночас, здобувачі вищої освіти висловили власні побажання і погляди стосовно освітнього процесу.

Тож, системний діалог і співпраця викладачів та студентів сприятимуть удосконаленню не тільки освітньо-професійної програми, а й якості освіти загалом.

Богдана Салюк,

доцент кафедри іноземних мов і методики викладання


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print