З НОВИМ ПІДХОДОМ – СПІЛЬНО

На кафедрі мистецьких дисциплін та методик їх навчання БДПУ відбувся семінар-практикум для вчителів музики Бердянського району

Сучасна педагогіка характеризується переосмисленням й зміною багатьох поглядів і підходів до викладання музичного мистецтва в загальноосвітній школі, відмовою від деяких усталених традицій та стереотипів.

Сьогодення потребує від педагога-практика високого професіоналізму, володіння сучасними технологіями навчання, бажання та вміння постійно вчитися й самовдосконалюватися, творчо підходити до інноваційних змін у системі освіти.

Музична педагогіка XXI століття вимагає поставити більш вагомі завдання: вивести музичну освіту на рівень культуро-творчості, максимальної реалізації інтелектуального, естетичного, творчого потенціалу підростаючого покоління.

Останнім часом значно зріс інтерес до універсальних виховних можливостей мистецтва у формуванні творчої особистості. Це пов’язано з особистісно орієнтованою педагогічною парадигмою, тенденціями гуманізації освітніх процесів, ствердженням ідей самоцінності людської особистості.

З метою вирішення завдань стосовно художньо-естетичного циклу «Музичне мистецтво» в старших класах загальноосвітньої школи кафедра мистецьких дисциплін та методик їх навчання Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ під керівництвом директора ІППОМ Л. В. Коваль, завідуючої кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання І. В. Дубінець провели семінар-практикум «Теоретико-методичні засади підготовки вчителів мистецьких дисциплін у сучасних умовах» з учителями мистецьких дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів Бердянського району (див. фото).

На семінарі обговорювались питання радикальних перетворень у роботі педагогів мистецьких дисциплін, вирішувалися проблеми загальнотеоретичної та дидактико-методичної основи формування музичної культури школярів, розкрито багатофункціональну художню діяльність учнів на уроках з музичного мистецтва у співвідношенні до специфіки світоглядно-виховної моделі мистецької освіти, продемонстровано використання мультимедіа технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи.

У семінарі брали участь викладачі та студенти спеціальності «Музичне мистецтво».

З доповідями виступили: кандидат педагогічних наук, доцент В. В. Григор’єва («Використання мультимедіа технологій на уроках музичного мистецтва»), старший викладач кафедри Н. П. Ткачова («Практико-орієнтований підхід у викладанні музичного мистецтва в старших класах загальноосвітньої школи»), старший викладач С. М. Сергієнко («Використання психодрами в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи»).

Студенти 3-го курсу спеціальності «Музичне мистецтво» під керівництвом старшого викладача Н. Ткачової продемонстрували нові форми роботи на уроці з учнями старших класів загальноосвітньої школи (методичні розробки інтегративних уроків музики), фрагмент уроку під назвою «Клуб шанувальників джазової музики».

У роботі семінару-практикуму було зроблено акцент на новий підхід до художньо-естетичного виховання учнів в інтеграції шкільної мистецької освіти, ефективність створення умов для розвитку творчих якостей учнів у процесі навчання, які значною мірою залежать від урахування створення основних етапів творчого процесу, збагачення емоційно-естетичного досвіду під час сприймання та інтерпретації творів музичного та візуального мистецтва.

Також кафедра мистецьких дисциплін та методик їх навчання ІППОМ продемонструвала перед учителями району творчі здобутки своїх вихованців-студентів у концертній діяльності: народний інструментальний ансамбль «Барвисті музики» під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента П. Б. Косенко, вокальний ансамбл «Феєрія» під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента О. В. Матвєєвої народний фольклорний ансамбль «Хуртовина» під керівництвом викладача кафедри І. М. Пащенко та інші виконавці.

Ідея взаємозв’язку мистецтв, яка грунтується на цілісності сприймання навколишнього світу та творів мистецтва, має стати однією з провідних у музичному навчанні та вихованні школярів, що сприяє активізації самостійного творчого пошуку в використанні комплексу та синтезу мистецтв у процесі музично-педагогічної діяльності в загальноосвітній школі.

Така спільна діяльність між вищою школою та середніми загальноосвітніми навчальними закладами освіти має сприяти підвищенню рівня викладання музичного мистецтва в загальноосвітніх школах, що безпосередньо буде впливати на формування музичної культури школярів.

Тим часом сучасна школа має сприяти розвиткові й демократичної культури, формуванню рис особистості, необхідних для її проживання в Європейському співтоваристві.

Наталя Ткачова,

старший викладач кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання БДПУ


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print