Захист курсових робіт студентів-логопедів

Важливою складовою професійної підготовки майбутніх фахівців є науково-дослідна робота, яка, з одного боку, дозволяє реалізувати на практиці знання та навички, набуті під час вивчення спеціальних дисциплін навчального плану, з іншого – зорієнтована на власні інтереси та науковий пошук здобувачів.

Так, 17 грудня 2020 року під керівництвом досвідчених викладачів кафедри прикладної психології та логопедії відбувся захист курсових робіт здобувачів вищої освіти 403 групи ОП «Логопедія. Спеціальна психологія» з ОК «Сучасні психокорекційні технології порушень мовленнєвого розвитку» в онлайн форматі з використанням сервісу ZOOM.

Теми курсових проєктів були обрані здобувачами не випадково, адже вони є актуальними для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, відповідають сучасним потребам спеціальної освіти, а питання, актуалізовані в роботах є важливими для здійснення корекційної роботи з використанням сучасних психокорекційних технологій. Здобувачі продемонстрували високий рівень виконання курсових робіт, глибоко проаналізували наукову літературу, розробили корекційні методики, програми, авторські цикли занять – яскраво, змістовно та грамотно презентували власні наукові роботи.

Наприкінці захисту здобувачі зазначили: «Написання курсових робіт – це по-справжньому серйозна і корисна справа для студента, який бажає отримати максимум знань і навичок під час навчання в університеті. Саме з правильним підходом до таких завдань можна навчитися формулювати свої думки та викладати їх письмово, що в майбутньому обов’язково стане в нагоді. Під час експериментальних досліджень ми використовували різні засоби для подолання мовленнєвих порушень, такі, як казкотерапія, сенсорно-інтегративна терапія, терапія піском, нейропсихологічні, монтессорівські сенсорні вправи тощо».

Викладачі кафедри прикладної психології та логопедії


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print