Захист курсових робіт здобувачів ОПП «Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

10 грудня 2021 року на платформі Zoom відбувся захист курсових робіт  здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Початкова освіта».

Упродовж семестру керівниці курсових робіт, викладачки катедри початкової освіти проф. Алла Крамаренко, доц. Катерина Степанюк та Тетяна Ніконенко систематично проводили консультації щодо особливостей написання курсових робіт в умовах Нової української школи, академічної доброчесності та перевірки досліджень здобувачів на наявність плагіату.

Слід зазначити, що катедра початкової освіти оновила тематику курсових робіт з урахуванням сучасних методів організації освітнього процесу в НУШ. Зокрема, здобувачів першого рівня вищої освіти ОПП «Початкова освіта» для дослідження обрали такі теми: «Цеглинки Lego як ефективний засіб формування конструктивних умінь здобувачів початкової освіти», «Особливості творчого розвитку здобувачів початкової освіти засобами STEM», «Розвиток естетичних емоцій у молодших школярів засобами сучасної художньої культури» тощо.

Здобувачі у своїх виступах зазначили, що у процесі проходження практики та підготовки курсових робіт дотримувалися нових форм та методів організації освітнього процесу в Новій українській школі. Це дозволило їм на достатньому рівні провести експериментальні дослідження та представити оригінальні розробки з методик освітніх галузей початкової школи.

Згідно з положеннями «Про академічну доброчесність у Бердянському державному педагогічному університеті» та «Про виявлення та запобігання академічного плагіату у Бердянському державному педагогічному університеті» унікальність курсових робіт перевіряється за допомогою безкоштовних сервісів, наприклад: Etxt Antiplagiat, Advego Plagiatus та має становити не менше 70%. Скріни перевірки додавалися до текстів курсових робіт під час захисту та складала 80 % і вище.

За бажанням, здобувачі мали змогу перевірити курсову роботу на унікальність за допомогою сервісу Strikeplagiarism, з яким  Бердянський державний педагогічний університет співпрацює з 2020 року. Він дозволяє перевіряти текст на антиплагіат за різними пошуковими модулями, що містяться в її базі даних і отримати детальний звіт подібності.

Отже, катедра початкової освіти активно втілює принципи академічної доброчесності у підготовці майбутніх учителів початкової школи, а результати захисту курсових робіт свідчать про достатній рівень здатності до проведення досліджень та впровадження їх результатів в освітній процес Нової української школи.

За матеріалами катедри початкової освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print