Зустріч з соціальним педагогом вищої категорії

8 жовтня відбувалася зустріч здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 231 Соціальна робота з соціальним педагогом вищої категорії Бердянського муніципального ліцею Мартою Івановою, яка має досвід професійної діяльності понад 15 років.

На занятті з дисципліни «Соціальна робота в закладах освіти» фахівець практик ознайомив студентів групи м12СР з діловою документацією соціального педагога, сучасними вимогами щодо ведення річного плану, журналу, оформлення соціальних паспортів закладу, класів, графіком роботи, особливостей заповнення протоколів групової, індивідуальної діагностики, проведення консультацій тощо. Окрім цього, були розглянуті пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 навчальному році, окреслено зміст Положення про психологічну службу в системі освіти України та Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища в Новій українській школі.

Підсумком зустрічі стало обговорення найбільш значущих та проблемних питань у роботі соціального педагога, зокрема, профілактики булінгу у шкільному середовищі, сімейного насилля, суїцидальної поведінки, превенції вживання неповнолітніми алкогольних напоїв та психоактивних речовин, девіантної та делінквентної поведінки. Студентів цікавили питання щодо механізмів реагування фахівців у випадках вчинення насилля над дітьми з боку батьків, зв’язків з соціальними службами, правовою основою дій соціального педагога.

Були розглянуті деякі проблеми профорієнтаційної роботи, зокрема соціальний педагог Марта Іванова зосередила увагу на обмеженій кількості методичних розробок, з врахуванням характеристик сучасних професій та запиту ринку праці.

Зустріч відбулась в онлайн форматі з використанням платформи Zoom та за сприянням доцента кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти Ірини Сизоненко.

Ірина Сизоненко,

доцент кафедри соціальної роботи

та інклюзивної освіти, к.пед.н.


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print