Зустріч зі стейкхолдерами в рамках проєктування освітньої програми зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія

Формування якісної освітньої програми (ОП) підготовки бакалаврів з фізичної терапії, ерготерапії за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія, окрім інтелектуального потенціалу колективу випускової кафедри, передбачає залучення до цього процесу роботодавців та фахівців практиків. Такий підхід допомагає виявити можливі недоліки чи прорахунки в проєктуванні ОП, врахувати реальні інтереси стейкхолдерів, що, у свою чергу, сприяє підвищенню ефективності та конкурентоспроможності освітньої програми. Також залучення реальних роботодавців на етапі проєктування ОП допомагає сформувати програмні результати навчання, що реально відображатимуть потреби ринку праці цих фахівців.

Так, 20 травня 2021 року відбулася зустріч гаранта ОП «Фізична терапія, ерготерапія в травматології та ортопедії» Віталія Осіпова у форматі «круглого столу» з колективом КУ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю» Бердянської міської ради на чолі з його директором Веронікою Грєбєнщиковою.

Під час зустрічі обговорювалися пропозиції щодо фахових компетентностей і результатів навчання в ОП та особливості проходження клінічної практики студентів на базі КУ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю».

За результатами проведеного обговорення директор Вероніка Петрівна підготувала позитивний відгук-рецензію на ОП підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія, у якому зазначила, що зауваження до змісту та структури ОП відсутні, але є рекомендація включити до переліку обов’язкових освітніх компонент дисципліну «Реабілітаційні технології при вадах розвитку в дітей», оскільки, на сьогодні, проблема реабілітації та абілітації дітей з психомоторними розладами є вкрай актуальною.

За матеріалами кафедри біології,

 здоров’я людини та фізичної реабілітації


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print