Зустріч, що надихає

На сучасному ринку праці суспільство зацікавлено в конкурентоспроможних фахівцях, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми в різних сферах. У зв’язку з цим перед закладами вищої освіти постає задача поліпшення якості освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів. Однією з умов успішної реалізації освітньо-професійної програми є залучення до проведення аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі та представників роботодавців.

Ефективним шляхом підвищення якості освіти та подолання розриву між практичною та теоретичною підготовкою фахівців є тісна співпраця кафедри іноземних мов і методики викладання БДПУ та роботодавців, які є тією складовою освітнього процесу, що забезпечує і зміст освіти, і робочі місця для випускників.

17 травня 2021 року в межах освітньої компоненти «Виробнича практика з англійської мови та літератури» відбулася зустріч здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Мова і література (англійська))», з Анастасією Гусевою, керівником студії англійської мови «Ду ю спик English?» у місті Бердянськ.

Анастасія Сергіївна поділилася досвідом та проконсультувала студентів з питань організації онлайн-занять, оскільки пандемія внесла несподівані корективи і змусила терміново опановувати цифрові інструменти й нові педагогічні підходи та методики до викладання іноземних мов.

Сучасний та компетентнісний вчитель має вміти організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати учнів, давати раду технічним проблемам, тому тема «Teaching English Online» виявилася актуальною та важливою. Обговорили особливості організації онлайн-занять (classroom management), засоби перевірки завдань, форми зворотного зв’язку, ідеї для brainbreaks, як презентувати і відпрацьовувати лексику та граматику. Особливий інтерес викликали питання, пов’язані з мотивацією учнів в умовах дистанційного навчання. Анастасія Сергіївна поділилася прийомами, як під час онлайн-заняття заохочувати та хвалити дітей, відзначати їхні досягнення й успіхи, як зробити матеріал максимально доступним, цікавим, наочним і таким, що стимулюватиме розширення знань.

Після заходу здобувачі вищої освіти поділилися своїми враженнями.

Катерина Білич: «Хочу щиро подякувати Вам, що організували таку цікаву і змістовну зустріч з Анастасією Сергіївною. Дуже приємно, що існують такі люди, які переймаються та хочуть допомогти вчителям-початківцям, і дають мудрі поради, спираючись на свій досвід:)».

Олексій Шмиголь: «Дякую за зустріч, яка є корисною не тільки для тих, хто починає свій шлях у професії вчителя, але і для досвідчених педагогів. Спікерка дуже приємна, все чітко, по суті!».

Дякуємо Анастасії Сергіївні за обмін безцінним досвідом та інтелектуальне спілкування. Чекаємо наступних зустрічей!

Ірина Шиманович,

доцентка кафедри іноземних мов

 і методики викладання


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print