Дні науки на катедрі початкової освіти

У рамках Днів науки на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв (декан – професорка Людмила Коваль) викладачами катедри початкової освіти (завідувачка – професорка Алла Крамаренко) було організовано і проведено різноманітні за формою і змістом заходи.

Розпочався тиждень із засідання студентської секції «Сучасні проблеми початкової освіти»на платформі ZOOM, на якій результати своїх наукових пошуків представили найкращі здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми 013 Початкова освіта. Тематика запропонованих ними доповідей вирізнялася розмаїттям і відбивала сучасні тенденції щодо організації початкової освіти в ЗЗСО. Усі виступи супроводжувалися презентаціями з наукових повідомлень молодого покоління науковців.

Ознайомитися зі здобутками майбутніх учителів початкової школи під час роботи названої вище секції мали можливість студенти другого курсу, які тільки починають крокувати шляхом цікавих наукових досліджень.

Традиційно наприкінці засідання наукової секції шляхом відкритого голосування в чаті учасники мали можливість обрати найкращу доповідачку. Цього року такою стала Карина Коваль, студентка 3 курсу ФППОМ (наукова керівниця – в.о. доценки Тетяна Ніконенко).

Цього ж дня професоркою Аллою Крамаренко було проведено лекцію-диспут зі здобувачами вищої освіти с26ПО групи на тему «Ноосферна освіта вчителя початкової освіти в контексті глобалізаційних проблем світу». На цьому занятті слухачі мали можливість подискутувати про зміст освітнього процесу в НУШ щодо його екологізації, визначити сучасні тенденції з формування еколого орієнтованої освіти здобувачів початкової школи. Разом з тим, обговорювався документальний фільм, заборонений в 36 країнах світу «Дім: Побачення з планетою». Це результат спільної творчості всесвітньо відомого фотографа дикої природи Яна Артюса-Бертрана і режисера Люка Бессона. Фільм майже повністю складається з видів різних місць Землі з висоти пташиного польоту. Голос за кадром розповідає про екологічну катастрофу, яка загрожує планеті, на прикладі катастроф, що розгортаються нині. Здобувачі висловили позицію, що фрагменти цього фільму можна застосовувати під час відповідних тем з курсу «Я досліджую світ», наочно демонструючи красу навколишнього середовища планети та безжальні факти некерованої діяльності людства, які мають наслідки сьогодні.

11 травня доценткою Ларисою Поповою разом із студентами 3 курсу був проведений конкурс презентацій «Формуємо читацьку самостійність здобувачів початкової освіти». Майбутні вчителі під час своїх виступів наголошували, що Нова українська школа повинна викликати в здобувачів початкової освіти стійкий інтерес до художнього слова, систематично залучати їх до великих цінностей духовної культури. Студенти звертали увагу також на те, що здобувачі початкової освіти, навчаючись читати, повинні мати уявлення про широке коло кращих дитячих книжок, які є зразком високого художнього слова; засвоїти основи грамотного літературознавчого аналізу художнього твору; навчитися читати художні та науково-художні книжки, правильно працювати з довідковою літературою. За результатами конкурсу відзначено презентацію Ганни Удовенко.

11 травня в. о. доцентки катедри початкової освіти Тетяною Ніконенко було проведено практичне заняття з теми «Формувальне оцінювання. Оцінювання та фіксація результатів навчальних досягнень учнів 3-х класів з математики», для здобувачів першого рівня вищої освіти 31 ПО групи. Так, під час заняття викладачка продемонструвала майбутнім учителям початкової школи навчально-методичні комплекси для 3 класу з математики, акцентувала увагу на інструментах зворотного зв’язку формувального оцінювання, проаналізувала портфоліо для учнів та вчителя. Також майбутні фахівці мали можливість вчитися складати, виконувати та перевіряти завдання для діагностичних робіт з математики, спрямованих на перевірку володіння учнями математичною грамотністю, умінням здійснювати системну математичну діяльність та застосовувати математику в конкретних життєвих ситуаціях.

12 травня старша викладачка Ольга Качерова разом зі студентами 21 ПО та 31 ПО груп провела незвичайний майстер-клас «Творчість – це мелодія життя з ароматом кави», який здивував та надихнув здобувачів вищої освіти на створення власних шедеврів. Майбутні вчителі початкової школи під час проведення майстер-класу дізналися, що люди в усьому світі настільки люблять каву, що навіть винайшли так званий coffee-art і почали нею малювати! Сьогодні кавовий живопис, як зазначила Ольга Качерова, є напрямком в сучасному мистецтві, який для створення монохромних картин передбачає використання кави, какао і кориці у якості фарб.

13 травня доценткою катедри початкової освіти Катериною Степанюк було проведено захист творчих проєктів здобувачів першого рівня вищої освіти 21 ПО групи з курсу «Методика навчання технологічної освітньої галузі в початковій школі». Слід зазначити, що творчі проєкти майбутніх учителів початкової школи відображали одну із технік роботи з матеріалами (на вибір), відповідно до Типових освітніх програм Нової української школи. Такий підхід до індивідуальної роботи сприяє формуванню здатності обирати траєкторію власного творчого розвитку, поєднувати різні матеріали у процесі проєктно-технологічної діяльності, реалізовувати потенціал молодших школярів в умовах варіативності Типових освітніх програм. Здобувачі представили паспорти проєктів, технологічні картки виготовлення виробів та продемонстрували кінцевий результат у форматі відеоконференції на платформі ZOOM. За традицією творчі роботи майбутніх учителів початкової школи будуть прикрашати аудиторію 5б302. Відеопрезентацію проєктів можна переглянути за посиланням.

13 травня зі здобувачами вищої освіти 31ПО групи було проведено воркшоп «Використання робототехніки та STEM-наборів в освітньому процесі початкової школи» (координатор – старша викладачка Марина Нестеренко). Головною метою заняття було оволодіння навичками користування робототехнікою, яка є в наявності в лабораторії початкової освіти, та визначення можливостей її використання в освітньому процесі НУШ. Варто зазначити, що дівчата із задоволенням та легкістю розібралися з призначенням і специфікою роботи навчальних роботів mBot від компанії Makeblock, а також Dot від Wonder Workshop. Майбутні вчительки початкової школи оцінили запропоновані набори, які можуть стати не тільки веселою іграшкою, а й корисним інструментом у навчанні дітей основам програмування, оскільки роботи реагують на рухи, видають звуки та виконують команди, запрограмовані за допомогою спеціального застосунку на смартфоні.

14 травня доценткою Ладою Чемоніною на базі лабораторії Нової української школи (аудиторія 5б306) було проведено майстер-клас для студентів старших курсів на тему: «LEGO-технології як інноваційний підхід до формування у здобувачів початкової освіти мовно-літературної компетентності».

Викладачка ознайомила майбутніх фахівців у галузі початкової освіти з історією виникнення всесвітньо відомого конструктора, розкрила сутність основного принципу навчання за системою LEGO.

Практична частина майстер-класу дозволила студентам зануритись у шкільну атмосферу та, виконуючи цікаві завдання з мови та читання, набути фахових умінь щодо роботи за методикою компетентнісного навчання «Шість цеглинок» і з’ясувати значущість принципу «Навчання через дію».

Організація подібних заходів створює умови для поширення освітніх інновацій, сприяє професійному зростанню і викладачів, і студентів, забезпечує якісно новий формат спілкування носіїв знань і майбутніх учителів початкової школи.

14 травня старшою викладачкою Крістіною Петрик було організовано кейс-змагання з теми «Жива бібліотека з курсу МНІМ» як європейська навчально-методична інновація в процесі формування іншомовної комунікативної компетентності здобувачів початкової освіти для студентів 41ПО та с26ПО груп. У процесі роботи учасники тренувалися застосовувати теорію на практиці, набували досвіду роботи в команді, і вже по закінченню якісно презентували власні творчі мініпроєкти у вигляді відеоролику «Контент-аналіз підручників з іноземної мови як елемент освітнього середовища здобувачів початкової освіти». Так, кейс-змагання допомогло сформувати корисний ком’юніті всім його учасникам.

14 травня у рамках Днів науки БДПУ доцентом кафедри початкової освіти Оленою Малицькою було організовано лекцію-диспут на тему «Епатаж в сучасному мистецтві» для студентів групи м11 ФППОМ. У ході дискусії студенти дійшли висновку, що епатаж у мистецтві ХХI століття – явище розповсюджене, навіть звичайне, наявне у творах багатьох сучасних художників, композиторів, поетів і письменників. Учасники акції намагалися знайти відповідь на питання: «Як епатаж стає частиною сучасної культури?» і зазначили, що одним із головних факторів успіху митця в інноваційну епоху постіндустріалізму є провокаційний характер творчого продукту або провокаційна поведінка самого автора. Проведення акцій, у яких кожен з учасників має можливість творчого самовираження, сприяє розширенню уявлень студентів про сучасну художню культуру та форми художньо-естетичної діяльності в постмодерному суспільстві, а також формуванню в майбутніх педагогів уявлень про можливості розвитку творчих потенцій молодших школярів нетрадиційними засобами.

За матеріалами катедри початкової освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print