Звітна конференція з виробничої логопедичної практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Метою виробничої логопедичної практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта» була актуалізація, систематизація та інтеграція набутих у ході теоретичного навчання знань з циклу професійної підготовки, а також оволодіння системою професійних умінь, які забезпечують планомірну роботу логопеда з корекції порушень мовлення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Практика була організована відповідно до Положення про проведення практики студентів Бердянського державного педагогічного університету та раніше укладених договорів про проходження практики. Керівники практики, доценти кафедри прикладної психології та логопедії Ганна Лопатіна, Олена Ревуцька, Марина Пархоменко надавали здобувачам постійну консультативно-методичну підтримку. На звітній конференції здобувачами було презентовано результати проходження практики, проаналізовано успіхи та невдачі, намічені перспективи.

Наприкінці звітної конференції здобувачам запропоновано заповнити анкети, результати яких будуть враховані робочою групою освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта» під час перегляду та оновлення змісту програми практики та певних освітніх компонентів освітньої програми.

Груповий керівник практики,

доцент Ганна ЛОПАТІНА


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print