Звітна конференція з виробничої практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Середня освіта (Мова і література (англійська))»

Виробнича педагогічної практика – важливий етап і визначальний компонент професійної підготовки майбутніх фахівців з англійської мови та зарубіжної літератури, водночас, невід’ємна складова навчально-виховного процесу на факультеті філології та соціальних комунікацій.

Метою практики є розвиток та поглиблення у здобувачів вищої освіти вміння здійснювати діяльність з навчання англійської мови та викладання зарубіжної літератури в закладах загальної середньої освіти, що базується на сформованій іншомовній компетентності та корпусу знань відповідних методик, педагогіки і психології, а також забезпечення практичного пізнання ними закономірностей професійної діяльності та оволодіння способами її організації, вміння вирішувати конкретні методичні завдання згідно з умовами сучасного освітнього процесу.

7 червня 2021 року відбулася звітна конференція з виробничої педагогічної практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Мова і література (англійська))». Керівники – доценти Валентина Школа і Юлія Прядко. Практика тривала з 26 квітня по 22 травня 2021 року в закладах загальної середньої освіти м. Бердянська (ЗЗСО №1, 2, 3, 5, 11, 16, 20, Бердянський муніципальний ліцей, Бердянська багатопрофільна гімназія №2), Запорізької, Дніпропетровської і Донецької областей.

Магістранти виступили зі звітами про результати проходження виробничої педагогічної практики у форматі стендових доповідей. Керівники практики підвели підсумки роботи, наголошуючи на тому, що здобувачі мали можливість ознайомитись зі всіма сторонами роботи вчителя на старшому етапі навчання іноземної мови та зарубіжної літератури в ЗЗСО (вчитель-предметник, класний керівник, вчитель-організатор позаурочної діяльності). Магістранти показали високий рівень володіння методами і прийомами проведення уроків англійської мови, зарубіжної літератури та позаурочних заходів у старшій школі, виконавши усі передбачені програмою завдання.

Тож, бажаємо нашим здобувачам вищої освіти успіхів у майбутній професійній діяльності!

Юлія Прядко,

доцентка кафедри іноземних мов і методики викладання


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print