Однією з форм наукової діяльності студентів спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) є відвідування засідань студентських наукових гуртків. У вільний від навчання час здобувачі вищої освіти підвищують власний рівень наукової підготовки, приймаючи участь у планових заходах гуртка.

Науковий гурток «Музикант-науковець», яким керують к. пед. н., доценти кафедри Омельченко А.І. та Григор’єва В.В. існує вже близько десяти років. Він об’єднує студентів, які виявили бажання опанувати навичками проведення наукових досліджень і успішно поєднують таку діяльність із навчанням. Основними завданнями наукового гуртка є формування у студентів інтересу до наукової діяльності, допомога в оволодінні навичками  проведення самостійних наукових досліджень, підготовка наукових доповідей, тез, повідомлень, статей з актуальних питань, виступ з ними на засіданнях  наукового гуртка, наукових семінарах і конференціях, круглих столах, публікація цього матеріалу у збірниках; розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення кругозору та ерудиції.

27-го листопада 2020 року у рамках ZOOM конференції було проведено підсумкове засідання наукового гуртка «Музикант-науковець» та підбито  результати роботи за рік. Так, студентами було взято участь у чотирьох Міжнародних науково-практичних конференціях як на території України так і за її межами та опубліковано тези і статті у Збірниках відповідних конференцій. Тематика наукових робіт учасників гуртка відповідала змісту освітньої програми, за якою навчаються здобувачі та предметній спеціалізації для магістрів освіти: Капустіна Д.Г., Рогачева А.В. (спеціалізація «Інструментальна підготовка») «Використання методів повторення музичних творів у виконавській підготовці майбутнього вчителя музики»; Овчарова К.Ю. (спеціалізація «Хорове диригування») «Формування рухових навичок студентів-музикантів у процесі навчання диригуванню»; Полякова С.В. (спеціалізація «Хорове диригування») «Структура та зміст координаційної діяльності студентів-музикантів у процесі навчання диригуванню»; Гончарова К.В. (ОКР Бакалавр) «Формування професійної самосвідомості майбутнього педагога-музиканта у класі хорового диригування»; Кисельова І. (ОКР Бакалавр) «Формування творчої особистості на уроках музичного мистецтва» – виступ на методоб’єднанні для вчителів  музичного мистецтва м. Бердянська та Бердянського району. Участь у вищеназваних заходах підтверджена відповідними сертифікатами.

Діяльність учасників гуртка не обмежується названими видами роботи. Популярними є проведення спільних наукових досліджень за участю викладачів, організація зустрічей та майстер-класів з провідними науковцями та викладачами-практиками у тому числі інших  закладів вищої освіти. Свої знання, наукові результати, вміння проводити презентацію робіт із використанням найсучаснішої техніки студенти також відточують на засіданнях наукового гуртка, де вони отримують навички вкрай необхідні у сучасних освітніх умовах.

 Разом з тим, гурток ще не вичерпав всіх можливостей залучення студентів до науково-дослідної роботи. У рамках гуртка студенти можуть зустрічатись з провідними вченими, досвідченими працівниками мистецької галузі, аспірантами й обговорювати нагальні проблеми, проводити дискусії з питань, які їх цікавлять.


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print