Академічна доброчесність як невід’ємна складова забезпечення якості вищої освіти на факультеті філології та соціальних комунікацій

Питання формування академічної доброчесності у здобувачів вищої освіти під час професійної підготовки, з огляду на прагнення України інтегруватися у європейський і світовий освітній та науковий простори, сьогодні є дуже актуальним. Академічна доброчесність стосується не лише загальної корпоративної культури вищого навчального закладу, а й водночас і внутрішньої культури особистості. Проблема академічної доброчесності включає в себе боротьбу з плагіатом, протидію корупції, розроблення «кодексу честі» навчального закладу, питання академічної етики та інформаційної грамотності. Активне застосування здобувачами вищої освіти прийомів академічної доброчесності під час навчання є серйозним викликом перед системою вищої освіти у нашій країні. Створення освітнього середовища на засадах академічної чесності дозволить отримати в результаті високу якість освіти та компетентних фахівців.

З метою популяризації академічної культури серед студентів 17 листопада 2020 року кураторами груп 3АМЛ, РМЛ та 4АМЛ, РМЛ факультету філології та соціальних комунікацій Юлією Прядко та Іриною Школою проведено зустрічі зі здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Кураторські години відбулися у цікавому форматі: прослуховування доповіді викладача, перегляд презентації та учбового відеофільму, цікаве обговорення.

Під час зустрічі здобувачі ознайомилися зі змістом «Положення про академічну доброчесність у Бердянському державному педагогічному університеті», «кодексом честі» у навчанні та його основними положеннями, розглянули порушення академічної доброчесності у навчанні (хабарництво, обман, фабрикація, фальсифікація, списування, плагіат, інше несанкціоноване використання чужих напрацювань).

Викладачі акцентували увагу на найбільш розповсюдженому порушенні академічної доброчесності – плагіаті. Було зазначено, що академічний плагіат може приймати різні форми. Серед найбільш поширених: копіювання, парафраз або “rewriting”, компіляція, самоплагіат. Розглянуто було і питання культури академічних письмових робіт. Крім того, здобувачі ознайомилися з принципами роботи деяких безкоштовних інтернет-сайтів, які дозволяють перевіряти текст на плагіат і отримати детальний звіт перевірки (StrikePlagiarism, Advego Plagiatus тощо).

Академічна доброчесність це правила та морально-етичні принципи, якими мають користуватися всі учасники освітнього процесу для будування атмосфери взаємної довіри в академічному середовищі та вдосконалення системи освіти.

Доцентки кафедри іноземних мов і методики викладання

Юлія Прядко, Ірина Школа.


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print