Академічна доброчесність як складова забезпечення якості науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів початкової школи

13 квітня ц. р. на платформі Zoom відбулася зустріч здобувачів першого рівня вищої освіти (с26 група, ОПП Початкова освіта, декан – професорка Людмила Коваль) з науковими керівницями курсових робіт доцентками катедри початкової освіти Катериною Степанюк та Тетяною Ніконенко щодо обговорення питань написання курсових робіт в умовах Нової української школи, академічної доброчесності та перевірки досліджень здобувачів на наявність плагіату.

Тетяна Ніконенко наголосила на використанні під час проведення експериментальних досліджень нових засобів, форм та методів організації освітнього процесу відповідно до Концепції «Нова українська школа», а також акцентувала увагу на тому, що академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та наукових (творчих) досягнень.

У процесі зустрічі було проаналізовано, що вважається порушенням академічної доброчесності згідно пункту 4 статті 42 Закону України «Про освіту», та наголошено на важливості дотримання академічної доброчесності здобувачами згідно з положеннями «Про академічну доброчесність у Бердянському державному педагогічному університеті» та «Про виявлення та запобігання академічного плагіату у Бердянському державному педагогічному університеті».

Катерина Степанюк звернула увагу здобувачів, що в умовах сьогодення існує велика кількість електронних ресурсів, за допомогою яких можна перевірити текст на досконалість та оригінальність написання. Серед них безкоштовні сервіси Etxt Antiplagiat, Content-watch, Advego Plagiatus, а також ті, які можуть інтегруватися в електронні платформи закладів освіти UNICHECK, Strikeplagiarism. Доцентка наголосила, що Бердянський державний педагогічний університет було обрано для участі у проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти (AcademIQ)». Так, у листопаді 2020 року перша проректора Ольга Гуренко та керівниця навчального відділу Ольга Шубіна взяли участь у циклі вебінарів, на яких було розглянуто низку питань стосовно фундаментальних цінностей та інфраструктури академічної доброчесності та якості освіти. Відбувся обмін досвідом та обговорення кращих практик для проведення досліджень в університетах.

Бердянський державний педагогічний університет з 2020 року співпрацює з сервісом Strikeplagiarism, який дозволяє перевіряти текст на антиплагіат за різними пошуковим модулям, що містяться в її базі даних і отримати детальний звіт подібності. До списку джерел сервісу входять бібліотеки більш ніж 500 найвідоміших університетів світу, а роботи перевіряються на 200 різних мовах.

Отже, катедра початкової освіти спрямовує здобувачів освітньо-професійної програми Початкова освіта на обов’язкове дотримання академічної доброчесності під час написання курсових робіт та підвищення рівня їх загального рівня академічної культури у освітньому процесі.

За матеріалами катедри початкової освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print