Академічна доброчесність – запорука якісного освітнього процесу

11-го листопада 2020 року у рамках ZOOM-конференції відбулась кураторська година для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)  щодо інформування з питань академічної доброчесності  та антиплагіатних інтернет-ресурсів. У процесі діалогу було зазначено, що  сьогодні існує велика кількість алгоритмів перевірки текстів на оригінальність. Серед програм, які це забезпечують є й безкоштовні програми, що працюють у форматі онлайн-ресурсу. Але вони мають певні недоліки, як-от: обмеження кількості знаків для перевірки, досить довгий час сканування доданого тексту, наявність ідеального інтернет-з’єднання тощо. Але, незважаючи на це, відповідні програми підходять для самостійного домашнього використання. Так, користуючись програмою Advego Plagiatus було здійснено приклад перевірки тексту на оригінальність та аналіз звіту даної перевірки.

Тож, головною метою цієї зустрічі було інформування кожного студента стосовно значущості явища академічної доброчесності як запоруки самостійності, незалежності, об’єктивності, професіоналізму та, у цілому, забезпечення якісної вищої освіти. Також студенти докладно ознайомились із основними принципами, правилами та вимогами, зазначеними в затвердженому вченою радою ЗВО «Положенні про академічну доброчесність у БДПУ» (https://cutt.ly/KgNqUAg). Увага була зосереджена на основних пунктах порушення академічної доброчесності, до яких можуть вдаватися здобувачі вищої освіти. Наприкінці зустрічі учасники висловили загальну думку про те, що віднині академічна доброчесність є нормою Закону, обов’язковою для виконання.

Куратор 13ММ групи Вікторія ГРИГОР´ЄВА


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print