Академічна доброчесність

У травні 2023 року викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ на кураторській годині обговорили зі здобувачами вищої освіти питання щодо академічної доброчесності.

Під час зустрічі проаналізували зміст положення «Про академічну доброчесність у Бердянському державному педагогічному університеті», ознайомилися з презентацією щодо питань академічної доброчесності, а також погодилися з думкою, що порядність у виконанні своїх обов’язків, повага та відповідальність – це і є запорука академічної доброчесності. Упродовж зустрічі було обговорено політику академічної доброчесності у БДПУ, етичні норми академічної діяльності учасників освітнього процесу в БДПУ, організацію роботи комісії з питань академічної доброчесності, а також процедуру оскарження рішень про встановлення порушень академічної доброчесності та притягнення до академічної відповідальності здобувачів освіти.

Як зазначено у статті 42 Закону України «Про освіту», академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Подане поняття базується на простих та зрозумілих цінностях: чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність та відвага, які і обговорювалися зі студентами, що навчаються за освітніми програмами: «Фізична терапія, ерготерапія у травматології та ортопедії», «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» на факультеті фізичної культури спорту та здоров’я людини Бердянського державного педагогічного університету.

Здобувачі вищої освіти погодилися з тезою, що повага до власної думки починається з поваги до думок інших, а повага до власного тексту – з поваги до чужих. Отже, академічна доброчесність починається із доброчесної поведінки кожного учасника освітнього процесу. Чесність у навчанні та викладанні є базовою умовою побудови довіри між усіма причетними до освітнього процесу.

Анастасія Єфімова, старший викладач
кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print