Академічна мобільність викладачів у контексті інтернаціоналізації вищої освіти

Одним із ключових напрямів реформування вищої освіти в Україні є інтеграція у світовий освітній і науковий простір. Серед стратегій реалізації реформ з інтернаціоналізації – мобільність викладацького складу, яка включає в себе стажування і творчі відпустки, гранти та стипендії.

Викладачі кафедри іноземних мов і методики викладання Бердянського державного педагогічного університету постійно працюють в цьому напрямку, розширюючи закордонні науково-академічні контакти: від активного співробітництва з найближчими сусідами – польськими університетами до дистанційного навчання за програмами і грантами США.

Доценти Олена Ярова і Юлія Прядко мають сертифікати міжнародного стажування на базі Університету Collegium Civitas (Варшава, Польща) за програмою «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація освітнього процесу та інноваційні методи навчання у вишах Польщі» (Internationalization of Higher Education. Organization of the educational process and innovative teaching methods in higher education institutions in Poland) (відповідно Сertificate 17/2021 і Сertificate 205/2020, 6 кредитів ЄКТС).

Насичена програма стажування дозволила викладачам ознайомитися з європейським досвідом і презентувати власне бачення таких проблем, як: ефективна комунікація в мультикультурному середовищі й культурні компетенції як один з інструментів інтернаціоналізації вищої освіти; управління дослідженнями й аналітичними проєктами в системі європейської вищої освіти; програма Еразмус +. Основа інтернаціоналізації вищої освіти в ЄС; організація викладання та робота науковців під час пандемії COVID–19; ефективне навчання – найкращі практики.

Викладачі кафедри також мають міжнародно визнані сертифікати TESOL (International Association оf Teachers оf English), що підтверджують високий рівень методичної підготовки і володіння англійською мовою: доценти Богдана Салюк та Ірина Школа – TESOL 2021 International Convention & English Language Expo Virtual, 24–27 March 2021; доцент Олена Ярова – Summer 2021 TESOL Methodology Massive Open Online Course (MOOC), July 12 August 16, 2021, організований Мерілендським університетом (Балтімор, США) за підтримки Держдепартаменту США, Бюро з питань освіти та культури.

Програми TESOL готують педагогів до впровадження в освітній процес студентоцентрованих підходів до викладання англійської мови, таких як: стратегії розвитку критичного мислення; англійська мова в контексті культур, модель «зворотнього» дизайну заняття, стратегії для навчання читання/письма/аудіювання/говоріння. Досвід, знання, отриманні під час стажування, викладачі застосовують для оновлення та вдосконалення змісту освітніх компонент.

Текст і фото – Олена ЯРОВА,

доцент кафедри іноземних мов

і методики викладання


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print