Неформальна освіта як джерело розвитку майбутнього вчителя англійської мови і зарубіжної літератури

Неформальна освіта сьогодні є невід’ємною частиною процесу навчання в Україні. Все більше просвітницьких організацій пропонують семінари, тренінги, майстер-класи, воркшопи тощо. Значна кількість освітніх ресурсів є безкоштовними, що відкриває та збільшує можливості дистанційної участі саме здобувачів вищої освіти у неформальній освіті.

Викладачі кафедри іноземних мов та методики викладання постійно знайомлять здобувачів із сучасними онлайн-сервісами та платформами, заохочуючи молодь приймати активну участь у різноманітних заходах, адже сьогодні неформальна освіта є одним із напрямів професійно-особистісного становлення майбутніх викладачів англійської мови і зарубіжної літератури, позитивно впливає на формування їх загальних і фахових компетентностей, дозволяє поглибити знання, удосконалити вміння й навички.

Так, напередодні нового навчального року за ініціативи доцента Ірини Шиманович, гаранта освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (англійська))» відбулася Zoom-зустріч із здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти, яку провела доцент кафедри іноземних мов та методики викладання Юлія Прядко.

 Викладачка ознайомила студентів з перевагами роботи на онлайн-платформах у контексті неформальної освіти. По-перше, освітній проект Всеосвіта. Це сучасна платформа, яка допомагає вчителям професійно зростати та підвищувати педагогічну майстерність. Тут є всі необхідні інструменти для організації дистанційного навчання, безкоштовна онлайн-бібліотека методичних матеріалів, розробки для розвитку й навчання учнів будь-якого віку. Всі ці ресурси стануть у нагоді майбутнім вчителям англійської мови і зарубіжної літератури.

Далі Юлія Прядко акцентувала свою увагу на такому онлайн-ресурсі, як Learnlifelong, метою якого є сприяння інформованості населення щодо освітніх програм, які реалізуються в Україні, налагодження комунікації між бажаючими навчатися та освітніми інституціями, усвідомлення цінності та розвитку культури освіти впродовж життя тощо. Серед освітніх програм, запропонованих платформою, можна знайти розділ Масові комунікації. Мовознавство, який в свою чергу містить підрозділ Англійська мова. Майбутні фахівці можуть прослухати безкоштовні вебінари, семінари, тренінги, присвячені актуальним питанням викладання іноземних мов.

Prometheus. Це найбільша платформа онлайн-освіти в Україні. Тут здобувачам відкривається світ відеолекцій кращих викладачів провідних університетів України, курсів провідних університетів світу українською мовою, форумів для обговорення, тестів для перевірки та сертифікатів за всі виконані завдання. У розділі Англійська мова можна знайти цікаві курси з англійської мови та методики викладання.

Ukrainian English Language Teacher Learning Platform. Ця платформа, застосовуючи визнаний досвід Британської Ради, Cambridge University Press та Cambridge Assessment English, МОН України впроваджує реформи, спрямовані на розвиток здібностей кожної дитини та її особисті освітні потреби. Основні матеріали платформи сприяють підвищенню кваліфікації вчителів і дають подальшу інформацію для поглибленого вивчення тем, які допоможуть у викладанні в школі дітям початкової та середньої ланки навчання. На цій платформі майбутні вчителі можуть пройти тести і отримати електронне підтвердження щодо проходження курсу, а додаткові матеріали, отримані під час навчання, допоможуть урізноманітнити уроки, сприятиме професійному розвитку наших здобувачів.

Ще один сайт, на який звернула увагу викладачка, це Future Learning. Це онлайн-платформа, яка пропонує безкоштовне навчання на курсах провідних світових університетів та інститутів культури. Усі освітні програми представлені у зручному форматі. Серед великої кількості курсів у розділах Teaching и Languages можна знайти такі, що присвячені різним аспектам вивчення англійської мови (Understanding IELTS: Listening, Speaking, Writing, Reading, Basic English 2: Pre-Intermediate, Basic English 1: Elementary, Basic English 3: Intermediate, English for Academic Study, English Pronunciation in a Global World), культурі англомовних країн (Exploring English: Languages and Culture), методиці викладання англійської мови (An Intermediate Guide to Writing in English for University Study, PTE Success: The Skills You Need, TESOL: Language Teaching Methodology).

Ще одна онлайн-платформа Coursera пропонує своїм користувачам сотні безкоштовних онлайн-курсів з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач отримує сертифікат про проходження курсу. Платформа Coursera співпрацює з університетами з різних країн світу для викладання курсів цих навчальних закладів онлайн. Наразі пропонуються курси в наступних галузях: інженерія, гуманітарні науки, медицина, біологія, суспільні науки, математика, бізнес, інформатика та інші.

У ході зустрічі Юлія Прядко не тільки ознайомила здобувачів вищої освіти з можливостями професійного розвитку, а й акцентувала увагу на правилах визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.

За інформацією кафедри іноземних мов і методики викладання


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print