Членство викладачів БДПУ в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва

Викладачі нашого закладу вищої освіти: Людмила Коновальска, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання, та Віталій Гнатюк, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації, у цьому навчальному році стали членами Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Центр українсько-європейського наукового співробітництва – це громадська організація, створена в 2010 році в місті Одеса. Її пріоритетними напрямами діяльності є допомога вченим України в участі в міжнародних наукових конференціях і в науково-педагогічних стажуваннях, які відбуваються на території країн Європейського Союзу, вивчення досвіду діяльності закладів вищої освіти та суб’єктів публічного адміністрування у сфері освіти й науки держав ЄС щодо організації навчального процесу у вищих школах і наукової діяльності.

Важливим напрямом діяльності Центру українсько-європейського наукового співробітництва є також організація інституціональних візитів для вітчизняних студентів, аспірантів, молодих науковців із метою вивчення ними найкращих досягнень країн Європейського Союзу, як у сфері освіти й науки, так і в галузі державного будівництва загалом.

Центр нараховує шість відділень на території України, одне з яких, а саме «Запорізьке обласне відділення ЦУЄНС», очолює Тетяна Коломоєць, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету.

Директором ЦУЄНС є Михайло Віхляєв, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Ужгородського національного університету.

Новим членам ЦУЄНС, якими тепер є наші колеги, надсилається вітальний пакет, до якого входять «Свідоцтво про членство в ЦУЄНС», що підтверджує членство власника, та брендований блокнот з логотипом Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Завдяки участі у професійному об’єднані ЦУЄНС науковці кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини БДПУ взяли участь у науково-педагогічному стажуванні в Університеті природничих наук у Любліні, (Республіка Польща), основною темою якого стала «Педагогічна майстерність викладачів у галузі біології, екології, географії, геології, хімії та фізики», та отримали сертифікат про проходження стажування у науковій установі країни Європейського союзу, який враховується при отриманні звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Також науковцями кафедри теорії та методики фізичного виховання факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини планується взяти участь у науково-педагогічному стажуванні в галузі фізичного виховання (м. Влоцлавек, Республіка Польща,) провідною темою якого стане «Траєкторія модернізації у системі підготовки педагогічних кадрів із фізичної культури».

За матеріалами

кафедри теорії та методики фізичного виховання

та кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print