Міжнародне науково-педагогічне стажування викладачів кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації

Цього року в Університеті природничих наук у Любліні (Республіка Польща) за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва проходило науково-педагогічне стажування на тему «Педагогічна майстерність викладачів у галузі біології, екології, географії, геології, хімії та фізики», у якому взяв участь Віталій Гнатюк, доцент кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації, факультету фізичного виховання, спорту та здоров’я людини Бердянського державного педагогічного університету.

Учасники стажування по закінченню були забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей та отримали сертифікати про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами). Сертифікати підтверджують проходження стажування у науковій установі країни Європейського союзу, а також враховуються при отриманні звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Навчальне навантаження стажування становило 6 кредитів (180 годин) і розподілялося по 6 годин кожного дня впродовж 6 робочих тижнів та проводилося із застосуванням дистанційних технології Google Meet та ZOOM.

Так, Віталієм Гнатюком, кандидатом біологічних наук, доцентом кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації згідно з програмою стажування було пройдено такі теми:

1. Акмеологічний підхід до підготовки магістрів природничих наук (35 годин);

2. Кінезітерапія як компонент інклюзивної освіти в умовах впровадження концепту Нової української школи. Досвід ЄС (10 годин);

3. Оволодіння студентами сучасними технологіями інтенсифікації у рибництві як запорука успішного ведення рибного господарства (10 годин);

4. Застосування асоціативного мислення при викладанні природничих дисциплін у закладах вищої освіти України та ЄС (20 годин);

5. Екологічне виховання в Україні та Польщі в контексті сучасної парадигми сталого розвитку суспільства (25 годин);

6. Формування готовності майбутніх викладачів фізики та хімії до самостійної експериментаторської діяльності в лабораторному практикумі. Досвід ЄС (28 годин).

7. Інноваційні методи викладання дисциплін у галузі біології, екології, географії, геології, хімії та фізики (36 годин);

8. Індивідуальна консультативна робота (8 годин);

9. Участь у семінарі-тренінгу та робота над науково-методичними доповідями (8 годин).

Проходження науково-педагогічного стажування було цікавим та насиченим. Висловлюємо величезну подяку організаторам та учасникам.

За матеріалами кафедри біології, здоров’я

людини та фізичної реабілітації БДПУ


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print