Попередній захист кваліфікаційних робіт магістра на гуманітарно-економічному факультеті

16 листопада 2020 року на кафедрі економіки, підприємництва та фінансів гуманітарно-економічного факультету відбувся попередній захист кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти, де здобувачі показали повну готовність до їх захисту.

Враховуючи необхідність виконання карантинних заходів, запроваджених на території України, цього року попередній захист кваліфікаційних робіт відбувався за допомогою дистанційних технологій з використанням платформи Zoom.

У роботі взяли участь здобувачі вищої освіти гуманітарно-економічного факультету другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», викладачі кафедри економіки, підприємництва та фінансів: завідувач кафедри – д.е.н., професор Павло Захарченко; к.е.н., доценти: Яна Глазова, Світлана Жваненко, Наталя Кіркова, Ганна Костенко, Тетяна Сидорченко; старший викладач Олена Задворна.

До уваги членів кафедри були представлені доповіді здобувачів, сформованих на основі проведених досліджень – результатах їх наполегливої сумлінної праці разом з науковими керівниками, які відзначались актуальністю та науковою новизною. Відбулося обговорення важливих проблем сьогодення щодо становлення та розвитку національної економіки країни, зокрема удосконалення механізму фінансового регулювання розвитку суб’єктів господарювання курортно-рекреаційних територій, функціонування банківської й страхової сфери в умовах нестійкого ринкового середовища, економіко-математичного моделювання інвестиційної привабливості територій, управління розвитком малого та середнього бізнесу, подолання криз та забезпечення фінансової безпеки держави. Здобувачі отримали позитивні відгуки та рекомендації з приводу вдосконалення оформлення проведених досліджень.

Вітаємо майбутніх магістрів з рекомендацією їх кваліфікаційних робіт до захисту!

За матеріалами

кафедри економіки, підприємництва та фінансів


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print