Дні науки на гуманітарно-економічному факультеті

Не зважаючи на складнощі, які виникли в сучасному освітньому просторі, наукова діяльність продовжує свій розвиток. Молоді науковці гуманітарно-економічного факультету, хоч і різняться сферою інтересів та спеціалізацією, проте роблять досить важливі кроки в науці і мають що сказати.

Саме тому в рамках відзначення Всесвітнього дня науки, який відбувся в Бердянському державному педагогічному університеті на факультеті відбулися різноманітні заходи.
Розпочала естафету заходів кафедра правознавства, яка провела 12 листопада 2022 року цікаву онлайн-презентацію з американськими юристами Рашель та Майклом Від для викладачів та студентів-правників гуманітарно-економічного факультету БДПУ, присвячену питанням юридичної освіти та правничої професії в США. Крім того, 15 листопада була проведена робоча секція «Розвиток правової системи України в умовах глобалізації: переваги та виклики» під керівництвом д.ю.н., проф. Каменського Д.В. Студенти представили актуальні, цікаві та змістовні доповіді з проблем муніципального, конституційного, кримінального, цивільного та сімейного права.
Також 15 листопада 2022 року викладачі кафедри історії та філософії і здобувачі вищої освіти історичних спеціальностей за традицією провели роботу секції «Історико-філософські проблеми сьогодення». Зустріч була проведена за допомогою платформи ZOOM. Але це не вплинуло на яскраві враження та позитивні рефлексії, якими учасники емоційно ділилися після конференції. У роботі секції брали участь здобувачі першого та другого рівня вищої освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Історія) та 032 Історія та археологія. Всього було заявлено 14 доповідей, присвячених дослідженню широких історичних, археологічних та історіографічних питань, пов’язаних з різними періодами вітчизняної та всесвітньої історії.

Крім того, 15 листопада 2022 року відбулося засідання кафедри економіки, підприємництва та фінансів у дистанційному форматі до Днів науки – 2022. Тема засідання: «Фінансово-економічні стратегії розвитку економіки України». Зокрема, були представлені наукові тези здобувачів освіти першого і другого рівня вищої освіти, написані під керівництвом викладачів кафедри.
У своїх наукових дослідженнях студенти розглядали проблеми та питання, які є актуальними для економіки нашої країни, такі як: особливості фінансової діяльності в сучасних умовах, моделі вибору інвестиційного проекту, забезпечення фінансової стійкості підприємства, економіко-математичні методи прийняття рішень, дискримінації в оплаті праці, механізм оподаткування, аналіз стану безробіття в Україні за 2010-2021 роки, тіньова економіка як проблема розвитку України, чинники впливу на попит і пропозицію на ринку нерухомості та інші. Ознайомившись із доповідями здобувачів освіти, відбулося обговорення результатів наукових досліджень та були запропоновані подальші напрямки роботи. Науково-дослідна робота студентів є важливою складовою діяльності університету, тому що сприяє вдосконаленню професійної підготовки, а також виявленню обдарованої молоді.

16 листопада на кафедрі менеджменту та адміністрування гуманітарно-економічного факультету було проведено дві студентські секції.
Перша секція на тему: «Сучасні тенденції розвитку освітнього менеджменту» (керівник секції: к.п.н., проф. Крижко В.В., секретар: к.п.н., доц. Старокожко О.) об’єднала здобувачі другого рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Усі здобувачі відповідально віднеслися до виконання поставлених завдань. Найкращі відгуки отримали доповіді здобувачів другого рівня вищої освіти – Ольга Коробова, тема доповіді: «Суб’єктні відносини в закладах загальної середньої освіті в умовах освітньої реформи» (науковий керівник д.пед.н., проф. Надія Вєнцева), Каріна Зайцева – «Розвиток організаційного лідерства в освітньому менеджменті» (науковий керівник – к.пед.н., доцент Ольга Старокожко), Марина Мейсон – «Державно-громадське управління розвитком освіти» (науковий керівник – к.пед.н., доцент Ольга Старокожко).
У секції «Управління розвитком громад та підприємств туристичної сфери (послуг) в сучасних умовах» (керівник секції: к.е.н., доц. Леміш К.М., секретар: ст. викладач Швачко В.) взяли участь здобувачі вищої освіти і викладачі кафедри менеджменту та адміністрування ОПП «Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу», ОПП «Менеджмент». На конференції були розглянуті питання стратегічного планування розвитку територіальних громад, врахування інтересів периферійних населених пунктів як чинника згуртованості об’єднаних територіальних громад, інформатизації управління підприємствами туристичної сфери, культури та якості обслуговування туристів, можливості використання сучасних методів маркетингових досліджень. Виступи здобувачів вищої освіти викликали жвавий інтерес та дискусію.
Дякуємо всім учасникам і бажаємо творчих успіхів!

За матеріалами гуманітарно-економічного факультету.


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print