ДО КОЛЕГ – ЗА ДОСВІДОМ

В Україні відбувається становлення нової системи вищої освіти, спрямованої на здійснення істотних змін у педагогічних технологіях, що відповідали б вимогам сьогодення. Роль і значення висококваліфікованих фахівців зростає в усіх галузях. Тому виникає потреба в розробці технологій нетрадиційних форм навчання, що мають на меті підвищення якості професійної підготовки студентів і рівня професіоналізму викладача.

Практична підготовка магістрів зі спеціальності «Дошкільне виховання» спрямована на набуття та закріплення знань, умінь, навичок, необхідних для вирішення професійних завдань.

Головна мета навчального процесу на кафедрі дошкільної освіти – формування вмінь та навичок у студентів здобувати нові знання, відкривати їх для себе самостійно. Викладачі кафедри на різних заняттях зацікавлюють студентів не тільки конкретним предметом, а і процесом отримання знань, коли навчання стає задоволенням.

Так, вивчаючи тему «Кафедра як основна ланка професійної підготовки майбутніх фахівців» під час вивчення дисципліни «Методика викладання психолого-педагогічних дисциплін ІІ-ІV рівня акредитації» магістранти мали можливість ознайомились з положенням про кафедру дошкільної освіти, її структурою, функціональними обов’язками завідувача кафедри та викладачів, науково-методичним забезпеченням навчального процесу.

Друга частина цього заняття була продовжена в Маріупольському державному університеті, бо плідна співпраця кафедри дошкільної освіти БДПУ зі спеціалізованою кафедрою дошкільної освіти цього вишу існує давно та сприяє підвищенню рівня підготовки магістрів. Отож магістрам спеціальності «Дошкільне виховання» випала можливість взяти участь в обміні досвідом із викладачами та студентами МДУ в рамках дисципліни «Методика викладання психолого-педагогічних дисциплін ІІ-ІV рівня акредитації» (див. світлини).

Ось як діляться своїми враженнями наші магістранти від відвідин: «У Маріупольському державному університеті зустріли нас гостинно. Цікаво проведена екскурсія з ознайомлення корпусу, де навчаються студенти спеціальності «Дошкільне виховання». В аудиторіях університету затишно та панує робоча атмосфера. Лабораторія «Духовного і пізнавального розвитку особистості» привернула нашу увагу. В даній аудиторії проводяться семінарські заняття з використанням різноманітного наочного матеріалу.

Відвідали також аудиторію інтерактивного навчання. Ця кімната обладнана стендами, на яких висвітлені основні положення різних розділів програми: структурно – логічні схеми, поняття, класифікації тощо. У шафах зібрані методичні матеріали, за допомогою яких студенти мають можливість практично змоделювати заняття для дітей. Такий практичний досвід стане у нагоді студентам.

Ознайомлення з документацією кафедри дало нам можливість зрозуміти, що робочі програми, індивідуальні плани викладачів та інші документи мають державний стандарт. Цікаво було слухати лекції та семінарські заняття з дисциплін, які викладаються у МГУ».

Використання нетрадиційних технологій в підготовці фахівців підвищує рівень мотивації магістрів спеціальності «Дошкільне виховання» до навчання, зацікавленість у оволодінні майбутньою професією. Ефективність нестандартних занять забезпечується за умови володіння викладачами кафедри дошкільної освіти методикою їх проведення та умілого використання таких занять у певній системі в поєднанні з традиційними формами роботи.

Ліля Макаренко,

доцент кафедри дошкільної освіти

Світлини з архіву кафедри


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print