Формуємо освітню траєкторію з ОП «Фізична терапія, ерготерапія» у співпраці зі стейкхолдерами

Практична підготовка здобувачів вищої освіти є невід’ємною складовою освітнього процесу зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія. Освітня програма (ОП) «Фізична терапія, ерготерапія у травматології і ортопедії», яка започаткована в Бердянському державному педагогічному університеті, включає 24 кредити клінічних практик (клінічного навчання) з фізичної терапії, ерготерапії тривалістю не менше 6 кредитів кожна.

Рекомендовані клінічні практики проводяться у спеціалізованих підрозділах із залученням профільних фахівців за напрямами фізична терапія, ерготерапія при порушення діяльності опорно-рухового апарату, серцево-судинної, дихальної та нервової систем. Обов’язковою умовою є наявність у штаті означених закладів фізичних терапевтів та фахівців з ерготерапії, які виконують функції клінічного керівника/методиста, та трудових угод з ними.

Тож, 25 травня 2021 року відбулася робоча зустріч гаранта освітньої програми, доцента Віталія Осіпова із завідувачкою реабілітаційного відділення Комунального некомерційного підприємства Бердянської міської ради «Бердянське територіальне медичне об’єднання», лікаркою-невропатологом вищої категорії та лікаркою з фізичної та реабілітаційної медицини Світланою Лосевською.

Це єдине в Північному Приазов’ї реабілітаційне відділення такого рівня, яке оснащене сучасним обладнанням. У відділенні успішно проводиться реабілітація осіб після інсульту, відновлення після травм та захворювань головного й спинного мозку, а також периферичної нервової системи. Постійний нагляд за станом пацієнта веде мультидисциплінарна бригада, до складу якої входять лікар-невропатолог, фізичний терапевт, ерготерапевт, логопед, психолог. У відділенні також успішно проводиться реабілітація і безопераційне лікування при хворобах та травмах опорно-рухового апарату: переломах, вивихах, хронічних захворюваннях суглобів (артрити, артрози, в тому числі, гонартрозі і коксартрозі).

Під час зустрічі обговорювалися можливості та особливості проходження клінічної практики студентів БДПУ на базі реабілітаційного відділення Комунального некомерційного підприємства Бердянської міської ради «Бердянське територіальне медичне об’єднання» та пропозиції фахівців-практиків щодо фахових компетентностей і результатів навчання в ОП «Фізична терапія, ерготерапія у травматології і ортопедії». За результатами проведеного обговорення завідувачка відділення Світлана Лосевська підготувала позитивний відгук-рецензію на ОП підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія. В якому зазначила, що зауваження до змісту та структури ОП відсутні, але разом з тим є ряд рекомендацій. Зважаючи на те, що фахівці з фізичної терапії та ерготерапії є провідними спеціалістами з відновлення, корекції та підтримки рухових функцій, то вони повинні досконало володіти новітніми реабілітаційними технологіями у практиці травматології, ортопедії і неврології. Тому, як вона вважає за доцільне, більше приділити увагу вивченню таких актуальних питань як: м’язево-скелетні і нейромоторні розлади в реабілітаційній практиці та методи фізичної терапії, ерготерапії для їх корекції та усунення. Також, враховуючи епідеміологічну ситуацію з розповсюдженням вірусної інфекції COVID-19 пропонувала включити в навчальні дисципліни, що стосуються реабілітації бронхолегеневих захворювань, теми спрямовані на вивчення саме аспектів постковідної реабілітації.

Віталій Осіпов,

гарант ОП «Фізична терапія, ерготерапія у травматології та ортопедії», доцент, кандидат наук з фізичного виховання та спорту


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print