Формування якісного інтелектуального фонду нації. Зустріч студентів ФФСК з представниками програми «Інтелект України»

19 травня 2021 року кафедрою української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства було організовано зустріч здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітніх програм  «Середня освіта (Мова і література (англійська))», «Філологія», здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Середня освіта (Мова і література (англійська)). Болгарська мова», «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)», «Середня освіта (Українська мова і література). Англійська мова» і викладачів із представниками науково-педагогічного проєкту «Інтелект України».

Зі вступним словом виступила куратор програми «Інтелект України» в Запорізькій області, проректор з наукової роботи МДПУ імені Богдана Хмельницького, доктор педагогічних наук, професор Людмила Москальова. Кураторка подала інформацію про історію започаткування проєкту, його розробників, мету, завдання, переваги, перспективи та унікальність.

Детальніше про запровадження та реалізацію проєкту на уроках літератури в середніх класах розповіла випускниця БДПУ, вчитель української та зарубіжної літератури Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 39» Дніпровської міської ради Марина Панченко, яка працює за концепцією Нової української школи та програмою «Інтелект України». Коуч акцентувала увагу на методах і прийомах роботи в межах проєкту, особливостях розвитку творчих здібностей і критичного мислення учнів, демонструвала присутнім робочі зошити і хрестоматії тощо.

Презентація проєкту сприяла не тільки знайомству студентів із особливостями інтегрованого навчання у закладах середньої освіти, які знадобляться під час викладання в школі, але й розвиткові «soft skills», лідерських якостей, самостійності і креативності в науковому пошуці, вмінню працювати з інформацією, що значно підвищує їх конкурентоспроможність на ринку праці після отримання диплому про вищу освіту.

Щиро дякуємо представникам науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» за цікаву зустріч!

Ганна Александрова,

доцент кафедри української та зарубіжної літератури

і порівняльного літературознавства


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print