ГОТОВНІСТЬ №1 ДО ПЛІДНОЇ СПІВПРАЦІ

18 квітня 2013 року в актовій залі Бердянського державного педагогічного університету відбулося засідання методичної ради у форматі семінару «ДОСВІД МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ТА ВИШІВ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА».

З вітальним словом до учасників семінару звернувся перший проректор БДПУ, доцент Володимир Федорик, акцентуючи увагу на тому, що наш університет готовий до плідної співпраці з вишами світу у контексті обміну досвідом методичної роботи.

Про методичні особливості навчання фізики у країнах Європи та Америки доповів гість БДПУ – професор університету Пуебла (Мексика) Йосип Слишко. Професор зробив екскурс у історію викладання фізики та розкрив сучасні підходи, підтверджуючи сказане дослідами з фізики.

Виступ Йосипа Слишка викликав дружню дискусію, до якої долучилися члени методичної ради: головуюча, професор Наталя Сосницька, доценти Олександр Шишкін, Ірина Улюкаєва. Науковці обговорювали методичні аспекти викладання в університеті дисциплін природничого, технічного та гуманітарного циклів, традиційні та інноваційні підходи до навчання, ділилися досвідом власної викладацької діяльності.

Логічним продовженням дискусії був виступ доктора педагогічних наук, професора, директора Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ Людмили Коваль. Доповідач презентувала науково-методичні доробки викладачів інституту в галузі початкової освіти та ґрунтовно розкрила систему підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування загально-навчальних технологій.

Учасники семінару мали змогу обмінятися досвідом методичної роботи в дискурсі вищої та загальної освіти: «Теоретико-методичні засади трансформації сучасної шкільної історичної освіти» (професор Костянтин Баханов), «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання фізики» (професор Віталій Межуєв), «Теорія і практика підготовки вчителя до педагогічного спілкування у вищих навчальних закладах Німеччини» (професор Людмила Чулкова), «Організаційно-педагогічної умови підвищення ефективності діяльності керівника школи нового типу» (професор Василь Крижко), «Фундаментальна підготовка вчителя фізики в умовах сучасної парадигми освіти» (докторант Олександр Школа), «Полікультурна освіта майбутніх соціальних педагогів: теоретико-практичний контекст» (докторант Ольга Гуренко).

Яскравим підтвердженням науково-педагогічних напрацювань професорсько-викладацького складу БДПУ була виставка підручників, навчальних посібників, збірників наукових праць університету (Педагогічні науки), яку підготували працівники вишівської бібліотеки (завідувач – Світлана Білоконь).

…Зустрічі з науковцями з різних вишів світу в форматі науково-методичних семінарів є дуже корисними не лише в контексті обміну досвідом, а й презентації власних науково-методичних напрацювань науковому загалу світу.

Ольга Гуренко,

заступник голови методичної ради БДПУ, доцент кафедри соціальної педагогіки

Світлини Олександра Лазукіна (Студентський клуб)


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print