Індивідуальний вимір професійного вдосконалення групи забезпечення ОПП Початкова освіта другого (магістерського) рівня

Науково-педагогічні працівники факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв (декан – професорка Людмила Коваль) постійно дбають про підвищення своєї майстерності. Задля цього вони відвідують різноманітні заходи, які наразі організовуються закладами вищої освіти та вітчизняними і зарубіжними інституціями.

Так, викладачі кафедри початкової освіти професорка Людмила Коваль, доцентка Ольга Попова, старші викладачки Марина Нестеренко та Крістіна Петрик і доцентка кафедри педагогіки Анжеліка Лесик долучилися до ITeachersMeet-Up #6 і були учасниками вебінару, проведеного Світланою Калашніковою, радницею при дирекції Інституту вищої освіти НАПН України, членкинею Національної команди експертів з реформування вищої освіти. Пані Світлана презентувала досить цікавий матеріал щодо імплементації парадигми вдосконалення викладання в університетах України на інституційному та індивідуальному вимірах. Доповідачка детально схарактеризувала тенденції викладання у вищій освіті, зокрема її інтернаціоналізація, цифровізація, зміни концепції викладання, навчальне середовище та інституційна стратегія, а також студентоцентрованість, зміна ролей, трансформація управління, впровадження активного навчання та викладання як колективний процес і відповідальність. Наголошуючи на тому, що навчання, викладання та дослідження – взаємопов’язані елементи та збагачують один одного, Світлана Калашнікова назвала ті міжнародні проєкти, які безпосередньо стосувалися вдосконалення викладання, інноваційних підходів, підтримки та відродження переміщених університетів тощо. Крім того, значна увага приділена індивідуальному виміру вдосконалення викладання, а саме коректності використання термінів, формулювання компетентностей та програмних результатів навчання, розробці силабусу та його експертизам.
Викладачки Людмила Коваль та Ольга Попова як члени робочої групи з розробки ОПП «Початкова освіта» для здобувачів другого магістерського рівня після вебінару визначилися з новими шляхами вдосконалення цієї освітньо-професійної програми.

За матеріалами кафедри початкової освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print