Інноваційний потенціал початкової освіти в умовах дистанційного навчання

Вже традиційно організація роботи семінару для вчителів є одним із напрямів діяльності викладачів катедри початкової освіти щодо імплементації в освітній процес ключової реформи Міністерства освіти і науки України «Нова українська школа», який відбувся 28-30 жовтня ц р.

В умовах сьогодення викладачі працювали в онлайн режимі, на платформі Zoom. У семінарі брали участь учителя міст Маріуполя та Волновахи.

Так, згідно плану семінару для вчителів щодо впровадження Концепції «Нова українська школа» професорка катедри початкової освіти Людмила Коваль поділилася з педагогами науковими напрацюваннями щодо модернізації сучасного уроку математики в умовах дистанційного навчання.

Учителі мали можливість відпрацювати кожен етап уроку, з урахуванням основних тенденцій його оновлення, а саме: своєрідне зняття «предметних бар’єрів» між дисциплінами різних циклів, унаслідок чого урок стає інтегрованим;використання «активних» методів навчання, що дозволяють залучати молодших школярів у процес активної освітньої діяльності;«суб’єкт-суб’єктна» взаємодія учнів, діалогічність уроку, можливість прояву власної позиції тощо;технологізація уроку як у вузькому значенні – використання інформаційних технологій, так і в широкому – застосування різних освітніх технологій: навчальної взаємодії; поетапного засвоєння учнями навчального матеріалу; формування загальнонавчальних умінь і навичок; диференційованого навчання, ігрової діяльності з метою набуття молодшими школярами ключових, міжпредметних та предметних компетентностей.

Тетяна Ніконенко (канд. пед. наук, доц. катедри початкової освіти) провела ряд практичних занять, де висвітлила особливості навчання математики в умовах Нової української школи». Під час яких вчителі мали змогу познайомитися з новими методами та формами роботи на уроках математики в початковій школі, зокрема технологією «Рахункові палички Кюізенера», особливостями роботи з геобордом та ротаційною моделлю «Щоденні 3». Окрім того, було зроблено акцент на формувальному оцінюванні як однієї з умов ефективної реалізації реформування українського освітнього простору. Наразі вчителі усвідомили значущість впровадження такого оцінювання.

Доцентка катедри початкової освіти Лариса Попова розкрила вчителям-практикам особливості роботи з LEGO-технологіями в контексті реалізації мовно-літературної освітньої галузі. LЕGО – одна з найвідоміших і поширених нині педагогічних систем у світі. Перспективність застосування LЕGО – технології обумовлюється її високими освітніми можливостями: багатофункціональністю, технічними та естетичними характеристиками.

Використання LЕGО на уроках української мови та читання в початковій школі – це важливий і корисний елемент освітнього процесу, адже за допомогою нього розвиваються творчі здібності здобувачів початкової освіти, вони вчаться взаємодії з однолітками, обмінюватися інформацією, приймати рішення, що сприяє розвитку комунікативної компетентності. Учителі ознайомилися з видами конструювання та можливостями застосування LЕGО у період навчання грамоти, вивчення багатьох мовних тем.

Лада Чемоніна (канд. пед. наук, доц. катедри початкової освіти) познайомила учителів з артпедагогічними технологіями формування мовно-літературної компетентності молодших школярів і технологією розвитку зв’язного мовлення учнів засобами мультимедіа. Фахівці не тільки дізнавалися про нові підходи до здійснення мовної та літературної освіти, але й активно долучалися до виконання творчих завдань із використанням сучасних технологій навчання.

Цікавими були практичні заняття кандидатки психологічних наук, доцентки катедри психології Ольги Фролової на тему «Розвиток емоційного інтелекту дитини методами арт-терапії», під час якого учасники семінару познайомилися з новими інструментами для розвитку емоційного інтелекту здобувачів початкової освіти. Запропоновані завдання, з використання ґудзиків та метафоричних асоціативних карток допоможуть у цікавій формі розвинути емпатію як здатність відчувати стан іншого та співпереживати. Виконання різноманітних завдань з використанням ґудзиків сприятимуть також розвитку мислення, уваги та спостережливості.

За матеріалами катедри початкової освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print