«Іншомовна освіта очима студентів»: участь здобувачів магістерського рівня освіти в науково-практичному форумі

Сучасний глобалізований світ вимагає релевантних підходів щодо висвітлення та вирішення проблем освітнього середовища.

З метою поглиблення знань та репрезентації власних розробок, 14 травня 2024 р. здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.021 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська)) (денної та заочної форми) разом із к.пед.н., доцентом Халабузар О.А. взяли участь у ІV Всеукраїнському студентському науково-практичному онлайн-форумі (з міжнародною участю) «Іншомовна освіта очима студентів», який було організовано та проведено факультетом педагогічної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

Під час роботи форму відбулося обговорення актуальних питань за такими напрямами: мультилінгвізм як чинник формування світоглядних орієнтирів мовної особистості студента; лінгвістичні та культурологічні аспекти іншомовної міжкультурної комунікації; іншомовне професійне спілкування та його роль у професійному самовизначенні майбутнього фахівця; інноваційний розвиток іншомовної освіти дітей та підлітків; неформальна іншомовна освіта; навчання іноземних мов в епоху освіти 4.0 (штучного інтелекту); вивчення української мови як іноземної.

Учасники форуму вдячні організаторам за надану можливість обміну науковими здобутками та професійним досвідом.

Оксана Халабузар,

доцент кафедри іноземних мов і методики викладання ФФСК БДПУ


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print