Інтеграція теоретичної та практичної підготовки майбутнього вчителя біології та основ здоров’я

17.03.2023 року викладачі та студенти кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету взяли участь у вебінарі на тему: «Курс «Природничі науки» як засіб реалізації цілісної природничої освіти».

Учасники вебінару акцентували увагу на актуальних питаннях підготовки здобувачів середньої освіти в сучасних умовах, наголосили на перспективних напрямках для конструктивного співробітництва у сфері освіти. Організаторами заходу виступили Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Ресурсний центр розвитку природничої освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка. Спікером була Засєкіна Тетяна Миколаївна.

Учасники вебінару активно спілкувались, обмінювались досвідом, ставили запитання доповідачу стосовно підготовки здобувачів середньої освіти та отримали ґрунтовні відповіді. Було досягнуто результатів: уміння добирати завдання для оцінювання основних груп обов’язкових результатів навчання учнів у природничій освітній галузі; уміння застосовувати міжпредметні зв’язки та інтеграцію природничого змісту; уміння застосовувати різні види навчальної діяльності в освітньому процесі; уміння проектувати навчальні заняття на основі програми підручників з «Природничих наук» на засадах діяльнісного підходу. Здобувачі вищої освіти спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (ОПП Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація) Сергій Старкін, Юлія Саричева, Олексій Хатунцев зауважують, що такі заходи сприяють інтеграції теоретичної та практичної підготовки майбутнього вчителя біології та основ здоров’я для забезпечення ефективної професійної діяльності в закладах загальної середньої освіти.

Щиро дякуємо всім учасникам за інтелектуальну комунікацію, інноваційність і практичну користь!

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 3 курсу
ОПП Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація
Юлія Саричева
Світлини з архіву автора


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print