Комплексний кваліфікаційний екзамен для майбутніх соціальних працівників – ще той квест!

У період із травня по червень 2022 року здобувачі ОП «Соціальна робота та соціальна педагогіка» та «Соціальна робота практична психологія» складали комплексні кваліфікаційні екзамени зі спеціальності «Соціальна робота» і спеціалізацій «Соціальна педагогіка» і «Практична психологія».

Цьогорічна підсумкова атестація була організована в умовах дії правового режиму воєнного стану і це, безумовно, було випробовуванням на міцність як екзаменаторів, так і здобувачів. Більшість здобувачів та викладачів знаходились на тимчасово окупованих територіях без зв’язку та стабільного інтернету, або на територіях, де велись активні бойові дії. Державний екзамен пройшов на високому рівні із дотриманням усіх вимог відповідно до Методичних рекомендацій щодо організації дистанційного проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в Бердянському державному педагогічному університеті на час дії правового режиму воєнного стану. Підсумкова атестація показала належну якість підготовки випускників і високий рівень сформованості загальних та фахових компетентностей, їх відповідність вимогам освітньо-професійних програм «Соціальна робота та практична психологія» і «Соціальна робота та соціальна педагогіка» спеціальності 231 Соціальна робота освітнього ступеню бакалавр.
Кафедрою соціальної роботи та інклюзивної освіти було прийнято рішення проводити комплексні кваліфікаційні екзамени у тестовій формі, щоб максимально урахувати технічні можливості всіх учасників освітнього процесу та виникнення форс-мажорних обставин, що передбачало перероблення та перезатвердження програми ККЕ у дуже стислі строки.
Тестові завдання до комплексного кваліфікаційного екзамену включали питання з різних розділів програм курсів «Теорія та історія соціальної роботи», «Соціальна політика», «Технології соціальної роботи», «Міжнародне співробітництво у сфері соціальної роботи», ««Професійний імідж соціального працівника», «Організація діяльності державних та спеціалізованих служб», «Методика проведення тренінгу в соціальній роботі», «Право соціального забезпечення». Завдання тестів були побудовані з урахуванням змісту білетів, які передбачали теоретичні, методичні та практичні питання, що дали змогу виявити рівень професійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. В рамках ККЕ студентам було запропоновано дати відповідь на 50 закритих питань, які були розміщені у гул формах і дозволяли ідентифікувати особистість здобувача та встановити обмеження у часі для складання екзамену в режимі онлайн-конференції.
Підготовка студентів-випускників до складання підсумкової атестації включала надання викладачами випускової кафедри відповідних групових та індивідуальних консультацій у дистанційному форматі, а також постійну підтримку зв’язку.
А ось складання екзамену було іще тим квестом, оскільки ніхто не міг передбачити, чи буде зв’язок, чи не буде тривоги, чи буде безпечно. Тому, на момент початку екзамену, були продумані всі можливі варіанти, підготовлені додаткові місця з інтернетом, а помешкання викладачів стали інтернет-хабом для тих здобувачів, у кого не було зв’язку. Таким чином, здобувачі отримали можливість скласти ККЕ з дотриманням усіх вимог та підтвердити необхідний рівень професійної підготовки.
Робота екзаменаційної комісії у складі Алли Омеляненко (голова), Надії Кот (голова), Наталі Захарової (екзаменатор), Анастасії Попової (екзаменатор) засвідчила здатність випускників комплексно розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у соціальній сфері завдяки застосуванню певних теорій та методів соціальної роботи у ситуаціях невизначеності умов.
Викладачі кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти безмежно вдячні секретарям Ксенії Сиводід та Альоні Бабіченко, які героїчно допомагали екзаменаційній комісії, тримали зв’язок зі студентами та дистанційно вирішували технічні проблеми.
Ці державні екзамени запам’ятаються як викладачам, так і здобувачам на все життя, і навіть не тим, що були організовані під час дії режиму воєнного стану, а тим, що показали – немає нічого неможливого для тих, хто прагне рухатися вперед!

За матеріалами кафедри
соціальної роботи та інклюзивної освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print