Майбутні вчителі біології, основ здоров’я, вчителі-реабілітологи про академічну доброчесність

У листопаді 2020 р. на факультеті фізичної культури спорту та здоров’я людини за участю завідувача кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації, професора Світлани Хатунцевої (гаранта освітньо-професійної програми «Здоров’я людини. Фізична реабілітація», доцента кафедри гаранта освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» Світлани Кари та здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 014 Середня освіта (Здоров’я людини) відбулося обговорення особливостей процесу реалізації принципів і правил академічної доброчесності в освітньому середовищі Бердянського державного педагогічного університету.

Під час онлайн зустрічі було обговорено особливості формування культури академічної доброчесності у здобувачів вищої освіти, розглянуто нормативно-правове забезпечення впровадження принципів академічної доброчесності та шляхи реалізації політики доброчесності. Також було наголошено на академічній відповідальності порушників академічної доброчесності.

Було визначено, що академічна доброчесність учасників освітнього процесу є обов’язковою складовою системи забезпечення якості освітньої діяльності в сучасних закладах вищої освіти.

Учасники заходу підкреслили, що саме рівень усвідомлення особистої відповідальності кожного учасника освітнього процесу створює сприятливе академічне середовище з метою отримання знань, продукування творчих та наукових ідей на засадах чесності, поваги, довіри, прозорості, справедливості та відповідальності.

За матеріалами

кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print