Міжнародна конференція молодих україністів у Варшавському університеті

Здобувачі факультету філології та соціальних комунікацій взяли участь у роботі Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Ukrainistów i Badaczy Słowiańszczyzny Wschodniej, яка проходила 31 травня на базі Варшавського університету (Польща).

Здобувачі першого (бакалаврського) рівня представили на розгляд різноманітну тематику: Анастасія Козлова: «Роман А. Кримського «Андрій Лаговський» у вимірах естетики DarkAcademia»; Тетяна Гагара «Україномовні меми у всесвітньому Інтернет-просторі» (науковий керівник – к.ф.н., доцентка кафедри Ольга Боговін); Ольга Пономарь: «Повір’я у поетиці збірки Олега Гавріша «Казки баби Гавришихи»; Ірина «Особливості художнього моделювання простору повсякденності митця у романах «Ґудзик» Ірен Роздобудько та «Полька» Мануели Ґретковської» (науковий керівник – д. ф. н., професорка Ольга Новик).

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на освітніх програмах «Середня освіта (українська мова і література, англійська мова)», «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)», «Середня освіта (Мова і література (англійська))», учасники наукової конференції продемонстрували не тільки вміння проводити наукові дослідження, працювати з науковими першоджерелами, формулювати гіпотези і аргументувати їх, обстоювати власні думки в дискусії, а й високий розвиток «soft skills», лідерських якостей, самостійності і креативності в науковому пошуці, академічної комунікації, вміння працювати з інформацією.

Ольга Боговін,

кандидат філологічних наук, доцентка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print