Про академічну доброчесність на кафедрі біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації

Прозорість, справедливість, чесність, довіра, відповідальність, колегіальність – такі етичні принципи та фундаментальні цінності академічної доброчесності обговорювалися зі студентами, які навчаються за спеціальністю 227Фізична терапія, ерготерапія у БДПУ.

24 травня 2021 року за ініціативи завідувачки кафедри, професора Світлани Хатунцевої, викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації факультету фізичної культури спорту та здоров’я людини БДПУ присвятили кураторську годину темі: «Академічна доброчесність» (куратор групи 1ФТЕ Анастасія Єфімова, куратор групи 2ФТЕ Віталій Осіпов). Викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації та здобувачі вищої освіти обговорили зміст «Положення про академічну доброчесність у БДПУ», зокрема звернули увагу на політику академічної доброчесності, етичні норми академічної діяльності учасників освітнього процесу в БДПУ, організацію роботи комісії з питань академічної доброчесності, оскарження рішень про встановлення порушень академічної доброчесності та притягнення до академічної відповідальності здобувачів освіти тощо. Крім того, студенти обговорили «Положення про виявлення та запобігання академічному плагіату у БДПУ». Під час заходу увагу студентів привернули такі питання: профілактичні заходи протидії академічному плагіату, технічне, адміністративне та організаційне забезпечення системи виявлення академічного плагіату, оцінка рівня оригінальності та умови визнання запозичень правомірними, академічна відповідальність за плагіат тощо.

Під час зустрічі були обговорені питання, пов’язанні із визначенням сутності, принципів академічної доброчесності, а також основними порушеннями в цій сфері. Студенти з цікавістю ознайомитися з презентацією щодо питання академічної доброчесності, а також висловили думку, що порядність у виконанні своїх обов’язків, повага та відповідальність – це і є запорукою академічної доброчесності.

Андрій Романов,

здобувач освітньо-професійної програми

«Фізична терапія, ерготерапія у травматології та ортопедії»

Світлини з архіву автора


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print