У чарівному світі рококо: метод проєктів в освіті філологів

Метод проєктів є одним із найбільш ефективних у сучасній освіті магістрів, що має бути зорієнтована на практику. Тому на факультеті філології та соціальних комунікацій викладачі систематично використовують його під час семінарських занять та самостійної роботи. Так, вивчаючи дисципліну «Актуальні проблеми сучасного літературознавства» (викладач – професор Софія Філоненко), магістранти освітньої програми «Середня освіта (Мова і література (англійська))» виконують навчальні проєкти, присвячені взаємодії жанрів і стилів у зарубіжній літературі.

На занятті, присвяченому стилю рококо і жанру пасторалі, що відбулося в травні 2021 року, розглядаючи творчість британського поета-класика XVIII століття Александра Поупа, здобувачі вищої освіти готували творчі проєкти, присвячені пародійній поемі «Викрадення локону» (The Rape of the Lock). Інтерпретацію стильової і жанрової специфіки твору вони представили у формі колажів «Життя в стилі рококо: один день Белінди і Барона» (головних героїв поеми). Ознайомившись із працями провідних зарубіжних та вітчизняних літературознавців, відеоджерелами українською та англійською мовами, текстом твору Поупа, магістранти сформулювали оригінальні концепції власних колажів та за допомогою візуальних образів представили художній стиль рококо. Колажі Дар’ї Сластьонової, Володимира Татарина, Анастасії Славської, Тетяни Конюхової, Михайла Москаленка, Олени Філатової відзначалися оригінальністю, цілісністю погляду на художній феномен, добрим почуттям гумору, згодом їх обговорення перетворилося на жваву дискусію про своєрідність стилю, поетику рококо у «Викраденні локона». Заняття сприяло розвиткові «soft skills»: самостійності, вмінню формулювати ідеї та обмінюватися ними, вмінню працювати з інформацією тощо.

Софія Філоненко,

докторка філологічних наук,

професорка кафедри української та зарубіжної літератури

 і порівняльного літературознавства


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print