Музичні хвилі з легкістю долають цифровий простір Інтернету

Входження нашої країни у глобальний інформаційний простір позначилось на усіх сферах життя її громадян, виникли нові соціальні зв’язки і відносини, змінився характер і зміст трудової діяльності. Інновації торкнулись і системи освіти, одним із напрямків модернізації якої стало впровадження дистанційних технологій навчання, пов’язаних з використанням мережі Інтернет. Ці технології вже давно випробовуються викладачами БДПУ, але максимальної актуальності набули в умовах сьогодення – перехід на онлайн форму навчання, викликану карантинними заходами, активізував діяльність педагогічних працівників і здобувачів освіти до пошуку найоптимальніших способів передачі та отримання знань.

Виявилось, що багато засобів комунікації, які зазвичай використовувались для задоволення побутових чи розважальних потреб, є цілком придатними для застосування в умовах академічної взаємодії. Водночас привернули до себе увагу відносно нові, але менш популярні серед пересічних користувачів програмні розробки, що мають переважно ділове призначення.

І хоч цифрові засоби спілкування ще не здатні на сто відсотків відтворити ефект живої аудиторної взаємодії між викладачем та студентом, все ж для музичних занять вони є достатньо придатними. Зокрема ефективними «інструментами» для теоретичних та практичних занять музичним мистецтвом, які дозволяють, реалізовувати завдання дистанційної роботи стали платформа електронної підтримки навчання MOODLE, та відео-комунікатор ZOOM.

Так, платформа MOODLE надала гнучкі можливості для демонстрації інструктивних навчальних матеріалів, методичних вказівок з музично-теоретичних дисциплін («Гармонія», «Аналіз музичних творів»), видачі студентам завдань для самостійної роботи та повернення їх для оцінювання викладачеві.

Водночас ефективне проведення лекційних та практичних занять у режимі мобільної спільної роботи із залученням усіх учасників педагогічної взаємодії забезпечує програмний додаток для комп’ютерів і смартфонів ZOOM, який у режимі онлайн зустрічі дозволяє поєднувати відео конференції з можливістю демонстрації додаткових графічних, аудіо та відео файлів.

Індивідуальні заняття з музично-виконавських дисциплін («Постановка голосу», «Основний та додатковий музичний інструмент») із використанням  ZOOM також є досить продуктивними – головне враховувати певні технічні особливості трансляції музичних звуків системами передачі цифрової інформації. І тоді музичні хвилі з легкістю долають цифровий простір Інтернету в реальному часі, дозволяючи підтримувати процес творчої взаємодії між студентом і викладачем, забезпечуючи фахове становлення та не припиняючи культурний і духовний розвиток особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва.

Павло КОСЕНКО, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін.

Світлини автора


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print