«Науковий травень» на кафедрі української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства

Цьогоріч травень на кафедрі української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства видався досить спекотним, насиченим науковими заходами та подіями. Пропонуємо Вашій увазі наш дайджест.

Професорка Ольга Харлан 5 травня взяла участь у роботі спеціалізованої вченої ради К 20.051.13 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство (як член спецради), також виступила опонентом кандидатської дисертації Кость С. С. «Романтична концепція національної ідентичності у слов’янських літературах 30–60- х років ХІХ століття (на прикладі творчості Карела Запа)».

10–11 травня професорка Вікторія Зарва взяла участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д 26.001.39  (спеціальності 10.01.03 – література слов’янських народів; 10.01.04 – література зарубіжних країн; 10.01.02 – російська література) Київського національного університету імені Тараса Шевченка (як член спецради).

Професорка Ольга Новик 5 травня взяла участь у засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 64.053.023 з правом прийняття до розгляду і проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю «035 – Філологія» і виступила опонентом дисертації Вакуленко К.Р. «Олекса Мишанич – дослідник давньої української літератури».

11 травня професорка Ольга Новик виступила першим офіційним опонентом під час захисту кандидатської дисертації Борщ С.М. «Дискурс української середньовічної літератури в науковій спадщині Івана Франка» за спеціальністю 10.01.01 – українська література у спеціалізованій вченій раді Д 26.178.01 Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

Дні науки в університеті на кафедрі розпочалися із відкритого засідання студентського наукового гуртка «The Secret History» (науковий керівник – к.ф.н., доцентки кафедри Ольга Боговін) на тему «Актуальні напрямки сучасної європейської літератури».

Далі здобувачі вищої освіти Ольга Пономарь, Ганна Столяр (наук. кер. – д. ф. н., професорка Ольга Новик), Тетяна Гагара (наук. кер. – к.ф.н., доцентка кафедри Ольга Боговін), Ксенія Ніколаєнко, Альона Чернишенко (наук. кер. – д.ф.н., професорка Софія Філоненко), презентували свої наукові роботи, які пройшли у ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020–2021 навчальному році. Організатори та учасники привітали призерку конкурсу зі спеціальності «Українська література» Ольгу Пономарь (наук. кер. – д. ф. н., професорка Ольга Новик).

Здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ФФСК Анастасія Козлова, Вячеслав Вишняков та Тетяна Гагара взяли участь у роботі ІV Міжрегіональної студентської конференції «Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа», яка проходила на базі кафедри соціальних комунікацій БДПУ (завідувачка кафедри Юлія Мельнікова) і представили до обговорення цікаві доповіді: «Формування нової естетичної хвилі dark academia під впливом соціальних мереж», «Становлення та розвиток жанру фанфік: історіографія питання», «Цифрова опера як новий жанр digital-поезії» (наук. кер. – к.ф.н., доцентка кафедри Ольга Боговін).

11 травня відбулися секційні засідання «Літератури світу в їхній перспективі» та «Українська література в просторі культури і цивілізації», за результатами роботи яких кращими були визнані доповіді Тетяни Гагари «Символіка поезій Анни-Варні Кантодеа в альбомі «Songs From The Inverted Womb» («Пісні з вивернутої утроби»)», Вʼячеслава Вишнякова «Поетика жанру “фанфік” у сучасній літературі», Анастасії Козлової «Специфіка інтепретації образу університета у романах Д. Тартт «Таємна історія» та А. Левкової «Старшокласниця. Першокурсниця» (науковий керівник. – к.ф.н., доцентка кафедри Ольга Боговін), та Анастасії Маркової «Трансформація образів Каїна та Авеля в творі Ольги Кобилянської “Земля”» (науковий керівник – д. ф. н., професорка Ольга Новик), Олександри Семеренко «Естетичний аналіз драми Олександра Довженка “Потомки запорожців”» (науковий керівник. – д. ф. н., доцентка Валентина Школа), Ростислава Черньонкова «Жанрово-стильові особливості повісті Володимира Бірчака “Проти закону”» (науковий керівник. – к.ф.н., доцентка Марина Богданова).

Завершував студентський фестиваль науки семінар «Популярні жанри літератури» під керівництвом професорки Софії Філоненко, що став підсумком вивчення вибіркових та факультативних дисциплін «Масова література», «Бестселери ХХ–ХХІ століття» та «Детектив, пригоди, фантастика: популярні жанри літератури та масової культури». У семінарі взяли участь здобувачі: Альона Чернишенко, Ксенія Ніколаєнко, Оксана Рева, Дарʼя Сластьонова (науковий керівник. – д.ф.н., професорка Софія Філоненко), Вячеслав Вишняков (науковий керівник. – к.ф.н., доцентка кафедри Ольга Боговін).

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на освітніх програмах «Середня освіта (українська мова і література, англійська мова)», «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)», «Середня освіта (Мова і література (англійська))», учасники наукових заходів продемонстрували не тільки вміння проводити наукові дослідження, працювати з науковими першоджерелами, формулювати гіпотези і аргументувати їх, обстоювати власні думки в дискусії, а й високий розвиток «soft skills», лідерських якостей, самостійності і креативності в науковому пошуці, академічної комунікації, вміння працювати з інформацією.

12 травня на кафедрі відбувся науковий семінар «Жанрові трансформації в літературі та живописі: особливості вивчення», під час якого з доповідями виступили професорка Ольга Харлан та доцентка Ольга Боговін.

14 травня в разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 18.092.001 Бердянського державного педагогічного університету відбувся захист дисертації на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія Оксани Мітракової (науковий керівник – Ірина Школа, к.ф.н., доцент кафедри іноземних мов і методики викладання БДПУ). Голова ради – професорка Ольга Харлан.

Ольга Боговін,

кандидат філологічних наук, доцентка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print