Обговорення ОПП зі стейкхолдерами: генерації нових думок та свіжих ідей

У рамках методичного семінару для вчителів-словесників «Мовно-літературна освіта в Новій українській школі: стратегія і тактика реформування» з метою налагодження взаємодії відбулося обговорення ОПП 014 Середня освіта (українська мова та література, англійська мова) (гарант – доктор педагогічних наук, професор Володимир Нищета) та нової освітньо-професійної програми 014 Середня освіта (українська мова та література) (гарант – кандидат філологічних наук, доцентка Світлана Глазова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Під час онлайн-зустрічі було розглянуто й обговорено широке коло питань, що стосуються якості підготовки, переліку й змісту освітніх компонентів та фахових компетентностей, необхідних для підготовки конкурентоспроможних фахівців-словесників.

Пропозиції щодо змісту освітньо-професійних програм узяті до розгляду.

Світлана Глазова,

завідувачка кафедри української мови та славістики,

кандидатка філологічних наук, доцентка


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print