Навчальна практика – перший важливий крок до професії вчителя біології, основ здоров’я, вчителя-реабілітолога

Реалії життя в умовах карантину вимагають від вищої освіти імплементації нових підходів як до організації навчання, так і до практичної підготовки здобувачів, щоспонукає викладачів кафедри біології, основ здоров’я та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету шукати альтернативні підходи до проведення практики, зокрема, навчальної.

У загальній структурі практики навчальна практика здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) є першою сходинкою в надбанні студентами професійних умінь та навичок. Від того, наскільки вміло майбутні вчителі зроблять свої перші практичні кроки, залежить їх уявлення про професію. На цьому етапі закладаються основи практичних умінь та навичок, творчого ставлення до професійної діяльності.Цей вид практики забезпечує пізнання студентами закономірностей навчальної та виховної роботи в школі.

У зміст діяльності здобувачів вищої освіти на данному етапі практики входило виконання навчальної, виховної та дослідницької роботи. Майбутні вчителі знайомилися із навчальними програмами, річними планами з біології та основ здоров’я; готували дидактичні матеріали до уроків та виховних заходів; вивчали та закріплювали на практиці методи дослідницької роботи вивчення місцевої флори та фауни.

Дистанційна освіта – це можливість не лише навчатися та отримувати необхідні знання, вміння та навички віддалено від закладу освіти, а й здобувати досвід практичної діяльності. Так, під час практики для здобувачів вищої освіти другого курсу освітньої програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» в online-форматі були проведені навчально-методичні семінари з проблем «Сучасні засоби навчання біології» та «Шкільний кабінет біології» за участю керівника практики вчителя біології вищої категорії загальноосвітньої школи № 11 м. Бердянська Наталії Акєнтьєвої. Організаторами семінарів були викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації професор Світлана Хатунцева (завідувач кафедри), доцент Світлана Кара (керівник практики). Здобувачі вищої освіти ознайомились з комплексом навчальних посібників, моделей, об’єктів та лабораторним обладнанням шкільного кабінету біології. Зазначено, що навчальний кабінет повинен бути забезпечений підручниками, дидактичним та роздатковим матеріалом, необхідним для виконання навчальних програм. Було акцентовано увагу на тому, що застосування сучасних засобів навчання на уроках біології та основ здоров’я сприяють розвитку пізнавального інтересу, активності й самостійності учнів; є важливою умовою підвищення ефективності навчання та удосконалення освітньої роботи в школі. Використання комп’ютерної техніки в освітньому закладі та, зокрема, в кабінеті біології, дозволяє здійснювати процес навчання швидше ніж дидактичний супровід. Вирішальним фактором є готовність вчителя використовувати нові можливості на уроках.

Варіативність застосування навчального обладнання підвищує ефективність навчання за рахунок продуктивної роботи на уроці, активації пізнавальної діяльності інтерактивними засобами та наочними посібниками.

Усі учасники отримали задоволення від спілкування й обміну досвідом.

Колектив кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації ФФКСЗЛ БДПУ
Світлини з архіву кафедри


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print