Навчально-методичний семінар для майбутніх вчителів біології, основ здоров’я, вчителів-реабілітологів з актуальних проблем викладання дисциплін в школі

Сучасний етап становлення країни окреслює нові перспективи розвитку вищої школи, ознаками якого є підготовка висококваліфікованого та конкурентоспроможного працівника, здатного до ефективної роботи за фахом відповідно до світових стандартів, готового до постійного самовдоскооналення. Підготовка за освітньо-професійною програмою «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» та «Здоров’я людини. Фізична реабілітація» обов’язково включає практичну складову.

З метою вдосконалення практичної підготовки майбутніх учителів біології, здоров’я людини та вчителів-реабілітологів до професійної діяльності 04.06.2020 р. в БДПУ було проведено навчально-методичний семінар для здобувачів вищої освіти спеціальностей Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), Середня освіта (Здоров’я людини).

Учасниками семінару булизавідувач кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ, доктор педагогічних наук, професор Світлана Миколаївна Хатунцева; кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Світлана Іванівна Кара; вчитель біології вищої категорії загальноосвітньої школи № 11 м. Бердянська Наталя Вікторівна Акєнтьєва та здобувачі вищої освіти.

Професіонал-практик Наталія Вікторівна не тільки звернула на практичну складову професійної підготовки здобувачів вищої освіти а й виступила у ролі стейхолдера, оскільки проаналізувала освітньо-професійні програми, поділилася враженнями про нашу освітньо-професійну програму, висловила свої побажання.

Впевнені, що такі альтернативні підходи до організації освітньої діяльності дозволять усім здобувачам вищої освіти отримати успішні програмні результати.

Світлана КАРА,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ
фото авторки


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print