Неформальна освіта майбутніх учителів в контексті курсу «Методика навчання технологічної освітньої галузі в початковій школі»

Важливим доповненням до формальної педагогічної освіти майбутніх учителів початкової школи на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв (декан – професорка Людмила Коваль) є врахування результатів їх неформальної освіти.

У межах вивчення курсу «Методика навчання технологічної освітньої галузі в початковій школі» (доцентка катедри початкової освіти Катерина Степанюк) традиційно відбувається залучення майбутніх учителів початкової школи до «нових» форматів освіти. Зокрема, здобувачі вищої освіти проходять онлайн курси, спрямовані на поглиблення знань, засвоєння інноваційних технологій, форм і методів роботи в Новій українській школі.

Серед великої кількості курсів майбутні учителі початкової школи віддають перевагу студії онлайн освіти EdEra та платформі Prometheus, оскільки пропоновані курси безкоштовні та мають доступ до матеріалів 24/7, що забезпечує можливість їх проходження у зручний час.

Додаткове ознайомлення із Державним стандартом початкової освіти, методиками компетентнісного навчання в Новій українській школі, нейропсихологією молодших школярів дозволяє ефективно опановувати зміст професійно-зорієнтованих курсів, зокрема методики навчання технологічної освітньої галузі в початковій школі, та готує здобувачів вищої освіти до успішного проходження виробничої практики зі спеціальності. Разом з тим, під час формування підсумкової рейтингової оцінки з курсу результати неформальної освіти здобувачів оцінюються за наявністю про проходження курсів з поданням офіційних сертифікатів, що детально зазначено в силабусах.

На засіданнях катедри (завідувачка – професорка Алла Крамаренко) питання неформальної освіти неодноразово висвітлювалося, проте практичний аспект вимагав відповідної корекції щодо врахування її результатів до загального оцінювання компетентностей здобувачів вищої освіти з відповідної дисципліни.

Отже, що неформальна освіта є самостійно мотивованим видом діяльності, що пов’язаний зі свідомим вибором особистістю різноманітних форм організації освітнього процесу, спрямованих на саморозвиток і професійне вдосконалення, опанування додаткових компетенцій майбутніми вчителями початкової школи та формуванням готовності до роботи в Новій українській школі.

За матеріалами катедри початкової освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print