Новий статус, новий досвід

Сучасні вимоги, що висуваються до викладачів закладів вищої освіти, вмотивовують поглиблювати наукові знання, розширювати межі викладацької роботи та досягнень у професійній діяльності.

Новим досвідом для викладачок кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти Анастасії Попової, Ірини Сизоненко, Катерини Петровської та Анастасії Тургенєвої стало членство у науковій організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва». Основною метою роботи наукової організації є вивчення досвіду діяльності закладів вищої освіти та суб’єктів публічного адміністрування у сфері освіти і науки держав Європейського союзу, а також створення спільного сприятливого наукового середовища України та держав Європейського союзу.

Із набуттям статусу члена ЦУЄНС викладачки отримали можливість: спілкуватися та обмінюватися досвідом з колегами, брати участь у зарубіжних науково-практичних конференціях, проходити науково-педагогічні стажування, організаторами яких виступають зарубіжні заклади вищої освіти, долучатися до написання зарубіжних колективних монографій, брати участь в інституціональних візитах до міжнародних і європейських інституцій, органів державної влади держав-членів Європейського Союзу, європейських вищих навчальних закладів, долучатися до організації та участі в наукових конференціях, тренінгах, семінарах та круглих столах, здійснювати наукові аналітичні дослідження у співпраці з вченими країн ЄС тощо.

Так, в межах членства викладачки Ірина Сизоненко та Анастасія Попова проходять науково-педагогічне стажування «Педагогічні умови формування компетентності викладачів у галузі педагогічних та психологічних наук. Досвід країн ЄС», що проводиться на базі Венеціанського університету Ка’ Фоскарі (м. Венеція, Італія).

Також Ірина Сизоненко взяла участь у Міжнародній науковій конференції «Педагогіка, психологія та методики викладання: міжнародний досвід» з доповіддю «Розвиток «soft skills» у здобувачів вищої освіти під час вивчення навчальної дисципліни «Правова соціалізація дітей та молоді». Організатором конференції, що проводилася у місті Рига (Латвія), став ISMA University of Applied Sciences.

Важливим та приємним моментом для викладачок стало те, що участь у наукових заходах членам наукової організації відбувається безкоштовно, на пільгових умовах, з оплатою за рахунок грантових коштів.

Доцент кафедри соціальної роботи

та інклюзивної освіти, к.пед.н.

Ірина СИЗОНЕНКО


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print