Обговорення ОПП «Психологія тренінгової роботи» зі здобувачами першого рівня вищої освіти

В контексті вимог сучасного ринку праці та завдань, які стоять перед закладами вищої освіти, одним із шляхів оновлення змісту освітніх програм підготовки фахівців-психологів є його побудова на основі сучасних освітніх підходів та викликів. Розвиток компетентностей є метою освітніх програм, а тому здобувачі вищої освіти мають бути ознайомлені з освітньою програмою та розуміти можливості формування власної освітньої траєкторії.

Саме з такою метою відбулася зустріч кафедри психології факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ зі здобувачами першого рівня вищої освіти 4 курсу спеціальності 053 Психологія, в ході якої пройшло обговорення ОПП “Психологія тренінгової роботи” другого рівня вищої освіти.

Здобувачі ознайомилися з особливостями та перевагами програми, освітніми компонентами та їх логіко-структурним взаємозв’язком, розглянули можливості працевлаштування, обговорили особливості вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти. Також відбулася дискусія здобувачів щодо  їхнього бачення й розуміння професійних компетентностей психолога-тренера.

Такі зустрічі є традиційними та сприяють підвищенню якості вищої освіти, що відповідає стандартам Європейського простору вищої освіти.

За матеріалами кафедри психології


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print