Обговорення освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» зі здобувачами вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

11 листопада 2020 року на кафедрі біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації факультету фізичної культури спорту та здоров’я людини відбулась презентація освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для здобувачів першого курсу спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

Зі вступним словом до здобувачів вищої освіти звернулась завідувачка кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації, доктор педагогічних наук, професор Світлана Хатунцева, яка розповіла про систематичну і планомірну роботу професорсько-викладацького складу щодо впровадження освітньо-професійної програми відповідно до сучасних вимог забезпечення якості вищої освіти.

Гарант освітньої програми, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Світлана Кара повідомила здобувачам вищої освіти про особливості освітньо-професійної програми, основні цілі, освітні компоненти, які  сприяють формуванню загальних та фахових компетентностей, досягненню програмних результатів навчання.

Було наголошено на важливості формування індивідуальної освітньої траєкторії, яку здобувачі вищої освіти реалізують протягом навчання в університеті та акцентовано увагу на тому, що індивідуальна освітня траєкторія визначається через індивідуальний навчальний план, який формується з урахуванням особистого вибору здобувачем освітніх компонентів.

Під час зустрічі також обговорювалися особливості професійно-практичної підготовки майбутніх учителів біології, здоров’я людини, вчителів-реабілітологів; перспективи професії, придатність до працевлаштування та подальшого навчання.

Зустрічі такого формату дають можливість врахувати інтереси здобувачів вищої освіти під час розробки та реалізації освітньо-професійної програми, а також досягти поставленої мети: забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

Юлія Саричева, здобувачка освітньо-професійної програми

«Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація»

Світлини з архіву авторки


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print