Обговорення освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» зі здобувачами вищої освіти

В листопаді 2020 року на кафедрі біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації факультету фізичної культури спорту та здоров’я людини відбулось чергове обговорення освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація». На розширене засідання кафедри було запрошено здобувачів вищої освіти, зокрема заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

Світлана Хатунцева (завідувачка кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації) розповіла про особливості формування компетентностей майбутнього фахівця, які необхідні для ефективної професійної діяльності. Гарант освітньої програми, кандидат педагогічних наук, доцент Світлана Кара повідомила здобувачам вищої освіти про перспективи професії, придатність до працевлаштування, надала інформацію щодо моніторингу зазначеної програми, її конкурентоздатність.

Здобувачі вищої освіти надали свої пропозиції та побажання щодо запровадження нових освітніх компонентів та змісту вже існуючих. Надія Бородавка, Галина Омеляненко, Марія Сальнікова та інші студенти запропонували додати дисципліни «Здоров’язбережувальні педагогічні технології» та «Біологічне різноманіття» як обов’язкові; до змісту «Сучасних інформаційних технологій» включити теми з дистанційних форм роботи тощо. Крім того, відбулося обговорення дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти. Здобувачі вищої освіти зауважили, що цікаво було б вивчити такі курси: «Біотехнології», «Молекулярна біологія», «Мовленнєві, сенсорні системи та їх порушення», «Заповідна справа» тощо (Надія Бородавка, Олександра Кіріцева, Анастасія Пащенко).

Зустрічі такого формату дають можливість врахувати позиції здобувачів вищої освіти під час перегляду освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація», спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

Надія Бородавка, здобувачка освітньо-професійної програми

«Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація»

Світлини з архіву авторки


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print