Обговорювали актуальні проблеми сучасного мовознавства та лінгводидактики

14 травня 2024 р. на факультеті філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету проведено семінар «Функціювання мовних одиниць української мови в синхронії й діахронії та методика їх вивчення», у якому взяли участь викладачі кафедри української мови та славістики (відповідальна – завідувачка кафедри, канд. філол. наук, доцентка Світлана Глазова).

Мета заходу: здійснити аналіз семантичних, граматичних, комунікативних, соціолінгвістичних особливостей мовних одиниць у науковому, художньому та педагогічному дискурсах.

Із доповідями виступили: професори Вікторія Загороднова («Феномени мовної особистості у проспекції педагогічного дискурсу») та Володимир Нищета («Солідарне мовлення у вимірі соціолінгвістики»), доценти Ганна Вусик («Вимушена міграція: соціолінгвістичний аспект»), Світлана Глазова («Специфіка текстового відрізка, структурованого реченнєвим пояснювальним відношенням»), Олена Крижко («Національно-культурний компонент семантики фразеологізмів української мови»), Вікторія Ліпич («Морфологічні явища в композитно-суфіксальній деривації іменників в українській мові»), Неля Павлик («Типи дейксису в епістолярному дискурсі»), Ольга Сопіна («Функціонування внутрішнього мовлення в аспекті дискурсології»), Валентина Юносова («Стилістично маркована лексика в мові сучасної української прози»).

Учасники семінару дійшли висновку: результати напрацювань будуть впроваджені в освітній процес (використані при викладанні навчальних компонентів), що забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри.

За матеріалами кафедри української мови та славістики БДПУ


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print