Освіта для здоров’я та безпеки

Викладачі та студенти кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету опанували програму підвищення кваліфікації для педагогічних та науково-педагогічних працівників, які впроваджують новий Державний стандарт базової середньої освіти (5–9 класи Нової української школи).

Напрями підвищення кваліфікації передбачали: розвиток загальних і професійних компетентностей (розуміння основних механізмів реалізації компетентнісної парадигми навчання, оволодіння відповідними методичними прийомами та технологіями) відповідно до професійного стандарту за професією «Вчитель закладу загальної середньої освіти»;  формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь (критичне мислення, вміння обґрунтовувати власну позицію, креативність, ініціативність, вміння оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими).

Спікери ознайомили педагогів з вимогами Державного стандарту базової середньої освіти до обов’язкових результатів навчання учнів у другому навчальному циклі (7–9 класи) у соціальній та здоров’язбережувальній освітній галузі; показали, як успішно реалізовувати завдання курсу “Здоров’я, безпека та добробут” у роботі із сучасними семикласниками.  Педагоги навчилися формувати в сучасних підлітків відповідальне ставлення до власного здоров’я, безпеки, добробуту та інших осіб; працювати з особливостями формування моделей поведінки сучасних підлітків у різних життєвих ситуаціях. Доповідачі продемонстрували, як вчити сучасних семикласників ефективно управляти ресурсами та формувати фінансову грамотність; розкрили потенціал підручника “Здоров’я, безпека та добробут” 7 класу  (Здоров’я, безпека та добробут: підручник інтегрованого курсу для 7 класу закладів загальної середньої освіти / Л. Задорожна, Л. Присяжнюк, О. Голюк, О. Грошовенко, О. Беззубченко, Н. Балабанова. — Київ: Світич, 2024. Підручник “Здоров’я, безпека та добробут” для 7 класу (svitdovkola.org). Під час вебінарів обговорювалися питання: стереотипи, які перешкоджають ефективній взаємодії вчителя із сучасними підлітками; евристичній підхід до опанування матеріалу курсу «Здоров’я, безпека та добробут» (на прикладі модулів «Основи добробуту. Уміння вчитися» та «Співпраця для добробуту»); значення розвитку креативності в учнів для розв’язування різноманітних практико орієнтованих завдань; вчитель як член команди класу – ефективне навчання підлітків командної взаємодії; можливості залучення семикласників до волонтерського руху; Е-бібліотека та комплексний методичний супровід на платформі SvitDovkola.org.

Учасники вебінару активно спілкувались, обмінювались досвідом, ставили запитання доповідачам стосовно підготовки здобувачів середньої освіти щодо особливостей викладання інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» та отримали ґрунтовні відповіді.

Здобувачі вищої освіти спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Альона Кузьменко, Наталія Нікітенко, Єлізавета Сінегуб зауважують, що такі заходи сприяють інтеграції теоретичної та практичної підготовки майбутнього вчителя основ здоров’я для забезпечення ефективної професійної діяльності в закладах загальної середньої освіти. Отже, такий підхід до навчання сприяє комплексній підготовці майбутніх вчителів, які зможуть ефективно працювати з учнями, підвищуючи якість освіти та сприяючи здоровому розвитку молодого покоління.

Доктор педагогічних наук, професор

кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації

Бердянського державного педагогічного університету

Світлана Хатунцева

Світлини з архіву кафедри


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print