Педагогічна практика майбутніх вчителів історії

Педагогічна практика – важливий етап професійної підготовки студентів. Вона тісно пов’язана з освітнім процесом, оскільки дає можливість студентам використати здобуті теоретичні знання під час самостійного проведення навчальних занять з учнями, а також усвідомити багатогранність роботи вчителя. Студенти починають працювати в умовах учительського та учнівського колективу і приносять в цей колектив нові ідеї з університетського середовища.

Основна мета проходження практики полягала у:

  • закріпленні, поглибленні та збагаченні психолого-педагогічних знань, їх застосуванні у розв’язанні конкретних педагогічних завдань;
  • формуванні професійних умінь і навичок, необхідних для діяльності вчителя-предметника та класного керівника;
  • проведенні, осмисленні та аналізу педагогічних спостережень;
  • дослідженні пізнавальних інтересів учнів, мотивації учіння;
  • вихованні відповідального ставлення до педагогічної діяльності, стійкого інтересу і любові до професії вчителя, потреби у педагогічній освіті; толерантного ставлення до дітей;
  • формуванні творчого, дослідницького підходу до педагогічної діяльності.

Шість тижнів студенти 4 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Історія) гуманітарно-економічного факультету проходили виробничу практику у загальноосвітніх закладах Донецької та Запорізької областей під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Костянтина Баханова. У процесі проходження практики студенти мали змогу реалізувати весь свій накопичений досвід і багаж знань у процесі педагогічної діяльності у школі, під керівництвом шкільного вчителя-предметника та керівника бази практики. Надзвичайно цінним для майбутніх вчителів історії стало вивчення і аналіз сучасного стану педагогічної роботи в школі, ознайомлення зі змістом роботи та відповідною документацією. Діяльність студентів у школі була досить насиченою, активною, цікавою, різноманітною та творчою.

Захист результатів практики відбувся 18 березня, на якому студенти презентували підсумки своєї роботи та поділилися особистими враженнями, які, переважно, мали позитивний характер. Студенти отримали величезне задоволення від роботи з дітьми та перебування у педагогічному колективі.

Отже, педагогічна практика в загальноосвітніх закладах відкрила нові горизонти для студентів, допомогла поповнити свій багаж новими знаннями, уміннями та навичками, які стануть гарним підґрунтям для становлення студентів як компетентних вчителів історії та знавців своєї справи у близькому майбутньому.

Аліна Нестеренко

студентка 4 курсу


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print